متیس

Metis
نرخ فعلی:: 0.019424 2.12
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.019424 2.12

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.019424 2.12

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات متیس

در حال حاضر قیمت متیس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر متیس 0.019424 دلار می باشد

قیمت متیس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت متیس روز گذشته برابر با 0.019015 دلار بود

قیمت متیس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت متیس نسبت به روز گذشته 0.0004 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت متیس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای متیس برابر با 0.019027 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای متیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.019766 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای متیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.01897 دلار

قیمت متیس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 0.019711 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.45 درصدی یا 0.000287 دلار متیس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت متیس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 0.020224 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.95  درصدی یا 0.0008 دلار متیس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت متیس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1400  با رقم 0.013386 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 45.1 درصدی یا 0.006038 دلار متیس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت متیس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1400  با رقم 0.024939 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 22.11 درصدی یا 0.005515 دلار متیس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت متیس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1399  با رقم 2.27524 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 99.14 درصدی یا 2.255816 دلار متیس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت متیس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای متیس برابر است با 48.495566 دلار که در تاریخ دوشنبه 23 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در متیس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به متیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.721108 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید متیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به متیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.95 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در متیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 28 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به متیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 45.1 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در متیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 29 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به متیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  22.11 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در متیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به متیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 99.14 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.16  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیس، 3.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیس، 3.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیس،  3.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیس،  3.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیس،  3.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیس،  3.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیس،  3.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات متیس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین