ممبرانا

Membrana
نرخ فعلی:: 0.000674 13.35
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000674 13.35
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000674 13.35
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ممبرانا در روز جاری

۱۶:۳۵:۴۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000674 16:35:47 - 0.15% 0.0001 13.35% 0.0001 13.35% 0.0003 -
0.000675 16:29:23 - 2.52% 0.0001 13.19% 0.0001 13.19% 0.0003 -
0.000692 16:20:30 - 2.67% 0.0001 10.40% 0.0001 10.40% 0.0002 -
0.000674 16:11:46 - 0.89% 0.0001 13.35% 0.0001 13.35% 0.0003 -
0.000680 16:06:23 - 0.89% 0.0001 12.35% 0.0001 12.35% 0.0002 -
0.000674 15:50:52 - 0.30% 0.0001 13.35% 0.0001 13.35% 0.0003 -
0.000676 15:35:34 - 0.30% 0.0001 13.02% 0.0001 13.02% 0.0003 -
0.000678 15:29:50 - 0.15% 0.0001 12.68% 0.0001 12.68% 0.0003 -
0.000677 15:11:44 - 0.15% 0.0001 12.85% 0.0001 12.85% 0.0003 -
0.000678 15:05:58 - 2.80% 0.0001 12.68% 0.0001 12.68% 0.0003 -
0.000697 14:50:44 - 2.80% 0.0001 9.61% 0.0001 9.61% 0.0002 -
0.000678 14:35:48 - 0.29% 0.0001 12.68% 0.0001 12.68% 0.0003 -
0.000680 14:29:28 - 0.15% 0.0001 12.35% 0.0001 12.35% 0.0002 -
0.000679 14:20:34 - 0.30% 0.0001 12.52% 0.0001 12.52% 0.0003 -
0.000677 14:11:40 - 2.66% 0.0001 12.85% 0.0001 12.85% 0.0003 -
0.000695 14:06:27 - 0.14% 0.0001 9.93% 0.0001 9.93% 0.0002 -
0.000696 13:50:48 - 0.14% 0.0001 9.77% 0.0001 9.77% 0.0002 -
0.000697 13:35:59 - 0.14% 0.0001 9.61% 0.0001 9.61% 0.0002 -
0.000696 13:20:43 - 2.96% 0.0001 9.77% 0.0001 9.77% 0.0002 -
0.000676 13:11:58 - 2.66% 0.0001 13.02% 0.0001 13.02% 0.0003 -
0.000694 13:06:08 - 2.97% 0.0001 10.09% 0.0001 10.09% 0.0002 -
0.000674 12:50:48 - 2.52% 0.0001 13.35% 0.0001 13.35% 0.0003 -
0.000691 12:29:37 - 3.60% 0.0001 10.56% 0.0001 10.56% 0.0002 -
0.000667 12:20:17 - 4.80% 0.0001 14.54% 0.0001 14.54% 0.0003 -
0.000699 12:11:55 - 3.29% 0.0001 9.30% 0.0001 9.30% 0.0002 -
0.000722 12:07:12 - 1.12% - 5.82% - 5.82% 0.0002 -
0.000714 11:50:51 - 2.88% 0.0001 7% 0.0001 7% 0.0002 -
0.000694 11:35:45 - 0.14% 0.0001 10.09% 0.0001 10.09% 0.0002 -
0.000695 11:28:58 - 0.29% 0.0001 9.93% 0.0001 9.93% 0.0002 -
0.000697 11:11:29 - 0.14% 0.0001 9.61% 0.0001 9.61% 0.0002 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی