Matic Network

Matic Network
نرخ فعلی:: 1.02637 1.39
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.02637 1.39
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.02637 1.39
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۲:۲۲:۰۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Matic Network 0.0179 0.1785 0.1127 0.9845 1.0058 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0264 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0264 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0264 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.0264 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.64%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی