متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی

Matic Aave Interest Bearing USDC
نرخ فعلی:: 0.900210 2.74
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.900210 2.74

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.900210 2.74

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی

در حال حاضر قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی 0.90021 دلار می باشد

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی روز گذشته برابر با 0.924885 دلار بود

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به روز گذشته 0.0247 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی برابر با 0.922072 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.925525 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.898779 دلار

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 0.947599 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5. درصدی یا 0.047389 دلار متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 0.984272 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.54  درصدی یا 0.084062 دلار متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 1.036399 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.14 درصدی یا 0.136189 دلار متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  با رقم 1.459042 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 38.3 درصدی یا 0.558832 دلار متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 5 فروردین 1400  با رقم 1.090667 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 17.46 درصدی یا 0.190457 دلار متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی برابر است با 1.459042 دلار که در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.055436 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.54 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 13.14 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 6 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  38.3 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 5 فروردین 1400 بخشی از سرمایه خود را به متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 17.46 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.5  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی، 8.54 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی، 8.54 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی،  8.54 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی،  8.54 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی،  8.54 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی،  8.54 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 51.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی،  8.54 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات متیک آوه اینترست بیرینگ یو اس دی سی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین