متیک آوه اینترست بیرینگ لینک

Matic Aave Interest Bearing LINK
نرخ فعلی:: 8,441.43 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 8,441.43 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 8,441.43 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات متیک آوه اینترست بیرینگ لینک

در حال حاضر قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر متیک آوه اینترست بیرینگ لینک 8,441.43 دلار می باشد

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک روز گذشته برابر با 8,441.43 دلار بود

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای متیک آوه اینترست بیرینگ لینک برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای متیک آوه اینترست بیرینگ لینک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

8,446.16 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای متیک آوه اینترست بیرینگ لینک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

8,296. دلار

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیک آوه اینترست بیرینگ لینک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیک آوه اینترست بیرینگ لینک در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیک آوه اینترست بیرینگ لینک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 26.306949 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 31,988.21 درصدی یا 8,415.123051 دلار متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیک آوه اینترست بیرینگ لینک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 15.389544 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 54,751.72 درصدی یا 8,426.040456 دلار متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیک آوه اینترست بیرینگ لینک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 5 فروردین 1400  با رقم 27.578123 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 30,509.15 درصدی یا 8,413.851877 دلار متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای متیک آوه اینترست بیرینگ لینک برابر است با 8,441.43 دلار که در تاریخ چهارشنبه 17 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ لینک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به متیک آوه اینترست بیرینگ لینک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.365683 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید متیک آوه اینترست بیرینگ لینک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به متیک آوه اینترست بیرینگ لینک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ لینک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به متیک آوه اینترست بیرینگ لینک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 31,988.21 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ لینک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به متیک آوه اینترست بیرینگ لینک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  54,751.72 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ لینک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 5 فروردین 1400 بخشی از سرمایه خود را به متیک آوه اینترست بیرینگ لینک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 30,509.15 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 18.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 9.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیک آوه اینترست بیرینگ لینک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیک آوه اینترست بیرینگ لینک،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات متیک آوه اینترست بیرینگ لینک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین