ماساری

Masari
نرخ فعلی:: 0.053124 2.17
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.053124 2.17
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.053124 2.17
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ماساری در روز جاری

۱۹:۱۹:۵۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.053124 19:19:54 0.0001 0.22% 0.0012 2.17% 0.0012 2.17% 0.0069 -
0.053010 19:11:18 - 0.07% 0.0013 2.39% 0.0013 2.39% 0.007 -
0.053046 19:05:32 0.0002 0.32% 0.0012 2.32% 0.0012 2.32% 0.0069 -
0.052877 18:50:00 - 0.07% 0.0014 2.65% 0.0014 2.65% 0.0071 -
0.052914 18:35:26 0.0001 0.17% 0.0014 2.58% 0.0014 2.58% 0.0071 -
0.053005 18:28:58 0.0001 0.18% 0.0013 2.40% 0.0013 2.40% 0.007 -
0.053103 18:20:03 0.0001 0.10% 0.0012 2.21% 0.0012 2.21% 0.0069 -
0.053157 18:11:22 - 0.05% 0.0011 2.11% 0.0011 2.11% 0.0068 -
0.053186 18:05:52 0.0001 0.13% 0.0011 2.06% 0.0011 2.06% 0.0068 -
0.053117 17:50:27 0.0001 0.17% 0.0012 2.19% 0.0012 2.19% 0.0069 -
0.053025 17:35:29 0.0001 0.12% 0.0013 2.36% 0.0013 2.36% 0.007 -
0.053088 17:29:15 - 0.01% 0.0012 2.24% 0.0012 2.24% 0.0069 -
0.053095 17:20:29 0.0002 0.42% 0.0012 2.23% 0.0012 2.23% 0.0069 -
0.052875 17:11:28 0.0001 0.25% 0.0014 2.66% 0.0014 2.66% 0.0071 -
0.052745 17:05:44 0.0002 0.29% 0.0015 2.91% 0.0015 2.91% 0.0072 -
0.052898 16:50:07 - 0.07% 0.0014 2.61% 0.0014 2.61% 0.0071 -
0.052859 16:35:36 0.0003 0.49% 0.0014 2.69% 0.0014 2.69% 0.0071 -
0.053117 16:29:24 - 0.01% 0.0012 2.19% 0.0012 2.19% 0.0069 -
0.053111 16:20:19 0.0004 0.69% 0.0012 2.20% 0.0012 2.20% 0.0069 -
0.053477 16:11:25 0.0001 0.10% 0.0008 1.50% 0.0008 1.50% 0.0065 -
0.053529 16:05:46 - 0.09% 0.0008 1.40% 0.0008 1.40% 0.0065 -
0.053483 15:50:22 0.0002 0.30% 0.0008 1.49% 0.0008 1.49% 0.0065 -
0.053642 15:35:37 - - 0.0006 1.19% 0.0006 1.19% 0.0063 -
0.053640 15:28:57 0.0001 0.25% 0.0006 1.19% 0.0006 1.19% 0.0063 -
0.053504 15:23:26 0.0001 0.13% 0.0008 1.45% 0.0008 1.45% 0.0065 -
0.053571 15:11:32 - 0.08% 0.0007 1.32% 0.0007 1.32% 0.0064 -
0.053614 15:05:34 0.0031 6.17% 0.0007 1.24% 0.0007 1.24% 0.0064 -
0.050496 14:50:38 - 0.07% 0.0038 7.49% 0.0038 7.49% 0.0095 -
0.050459 14:35:51 - 0.02% 0.0038 7.57% 0.0038 7.57% 0.0095 -
0.050447 14:29:28 - 0.05% 0.0038 7.60% 0.0038 7.60% 0.0095 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی