Masari

Masari
نرخ فعلی:: 0.129966 21.85
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.129966 21.85
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.129966 21.85
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۰۶:۵۴

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.129966
قیمت ریالی 31,600
بالاترین قیمت روز 0.152902
پایین ترین قیمت روز 0.124856
بیشترین مقدار نوسان روز 0.02
درصد بیشترین نوسان روز 16.3%
نرخ بازگشایی بازار 0.134807
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۲:۰۶:۵۴
نرخ روز گذشته 0.158370
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 21.85%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0284
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,000,000 ریال
سکه
9,720,702 ریال
دلار
9,459,779 ریال
یورو
9,407,194 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0296 18.5661% 1400/02/19
یک ماه 0.1179 980.4928% 1399/03/04
شش ماه 0.1179 980.4928% 1399/03/04
یک سال 0.1175 946.3072% 1399/02/27
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.17
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.12
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.06
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.04
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.02

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.16
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.10
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.04
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.02

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.09 0.10 0.09 0.09 -
حمایت 2 (S2) 0.10 0.11 0.09 0.10 -
حمایت 1 (S1) 0.11 0.12 0.09 0.12 0.11
نقطه پیوت (PP) 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
مقاومت 1 (R1) 0.14 0.14 0.16 0.14 0.14
مقاومت 2 (R2) 0.16 0.15 0.16 0.16 -
مقاومت 3 (R3) 0.17 0.16 0.16 0.17 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/22 0.1707 0.1707 0.2699 0.2205 23.16% 0.0415
1400/02/21 0.1584 0.1449 0.1960 0.1791 12.83% 0.0204
1400/02/20 0.1577 0.0997 0.1770 0.1587 0.57% 0.0009
1400/02/19 0.0996 0.0916 0.2063 0.1596 59.32% 0.0594
1400/02/18 0.0817 0.0787 0.1009 0.1002 22.04% 0.0181
1400/02/17 0.0802 0.0802 0.0821 0.0821 5.35% 0.0042
1400/02/16 0.0691 0.0691 0.0840 0.0779 10.23% 0.0072
1400/02/15 0.0636 0.0633 0.0821 0.0707 487.64% 0.0587
1399/03/4 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 8.40% 0.001
1399/02/30 0.0128 0.0128 0.0130 0.0130 0.65% 0.0001
1399/02/29 0.0126 0.0126 0.0133 0.0130 4.29% 0.0005
1399/02/27 0.0120 0.0120 0.0124 0.0124 3.55% 0.0004
1399/02/26 0.0129 0.0119 0.0129 0.0120 7.61% 0.0009
1399/02/25 0.0131 0.0125 0.0131 0.0129 8.80% 0.001
1399/02/24 0.0119 0.0119 0.0119 0.0119 12.35% 0.0013
1399/02/23 0.0106 0.0106 0.0106 0.0106 1.30% 0.0001
1399/02/22 0.0106 0.0106 0.0114 0.0107 6.76% 0.0007
1399/02/21 0.0123 0.0110 0.0125 0.0114 2.77% 0.0003
1399/02/20 0.0118 0.0117 0.0120 0.0117 1.45% 0.0002
1399/02/19 0.0120 0.0119 0.0120 0.0119 0.82% 0.0001
1399/02/18 0.0112 0.0109 0.0118 0.0118 1.89% 0.0002
1399/02/17 0.0111 0.0108 0.0116 0.0116 5.39% 0.0006
1399/02/16 0.0111 0.0109 0.0115 0.0110 0.74% 0.0001
1399/02/15 0.0114 0.0107 0.0115 0.0109 5.37% 0.0006
1399/02/14 0.0115 0.0114 0.0119 0.0115 5.37% 0.0006
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.129966 22:06:54 0.001 0.79% 0.0284 21.85%
0.130997 21:46:44 0.0061 4.92% 0.0274 20.90%
0.124856 21:27:37 0.0023 1.84% 0.0335 26.84%
0.127157 21:08:52 0.0061 4.79% 0.0312 24.55%
0.133250 20:50:40 0.001 0.72% 0.0251 18.85%
0.134216 20:31:56 0.0002 0.15% 0.0242 18%
0.134014 20:13:50 0.0017 1.28% 0.0244 18.17%
0.135725 19:48:55 0.0023 1.71% 0.0226 16.68%
0.138048 19:07:33 0.0001 0.10% 0.0203 14.72%
0.137908 18:09:51 0.01 7.28% 0.0205 14.84%
0.147945 17:50:26 0.0123 9.08% 0.0104 7.05%
0.135626 17:05:56 0.0001 0.10% 0.0227 16.77%
0.135765 16:42:31 0.0032 2.36% 0.0226 16.65%
0.138973 16:05:13 0.0003 0.22% 0.0194 13.96%
0.139283 15:47:25 0.0136 9.78% 0.0191 13.70%
0.152902 15:25:50 0.0139 10% 0.0055 3.58%
0.139005 14:48:12 0.0121 8.74% 0.0194 13.93%
0.151149 13:43:32 0.0161 11.92% 0.0072 4.78%
0.135056 13:21:56 0.0042 3.25% 0.0233 17.26%
0.130807 13:02:51 0.0002 0.13% 0.0276 21.07%
0.130972 11:57:51 0.0005 0.39% 0.0274 20.92%
0.131484 11:27:17 0.0005 0.41% 0.0269 20.45%
0.132022 11:15:23 0.0016 1.21% 0.0263 19.96%
0.130442 10:52:11 0.0045 3.43% 0.0279 21.41%
0.134920 07:28:54 0.0001 0.08% 0.0235 17.38%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی