مارنو توآر

Marnotaur
نرخ فعلی:: 0.118489 14.37
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.118489 14.37

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.118489 14.37

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات مارنو توآر

در حال حاضر قیمت مارنو توآر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر مارنو توآر 0.118489 دلار می باشد

قیمت مارنو توآر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت مارنو توآر روز گذشته برابر با 0.136575 دلار بود

قیمت مارنو توآر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت مارنو توآر نسبت به روز گذشته 0.0181 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت مارنو توآر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای مارنو توآر برابر با 0.134825 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مارنو توآر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.135763 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای مارنو توآر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.111454 دلار

قیمت مارنو توآر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مارنو توآر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 0.141127 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 16.04 درصدی یا 0.022638 دلار مارنو توآر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت مارنو توآر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مارنو توآر در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.079384 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 49.26  درصدی یا 0.039105 دلار مارنو توآر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت مارنو توآر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مارنو توآر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.480115 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 75.32 درصدی یا 0.361626 دلار مارنو توآر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت مارنو توآر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مارنو توآر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.480115 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 75.32 درصدی یا 0.361626 دلار مارنو توآر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت مارنو توآر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مارنو توآر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.480115 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 75.32 درصدی یا 0.361626 دلار مارنو توآر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت مارنو توآر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای مارنو توآر برابر است با 0.480115 دلار که در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در مارنو توآر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مارنو توآر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 14.130776 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید مارنو توآر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به مارنو توآر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 49.26 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در مارنو توآر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به مارنو توآر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 75.32 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در مارنو توآر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به مارنو توآر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  75.32 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در مارنو توآر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به مارنو توآر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 75.32 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مارنو توآر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مارنو توآر، 49.26 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مارنو توآر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مارنو توآر، 49.26 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مارنو توآر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مارنو توآر،  49.26 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مارنو توآر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مارنو توآر،  49.26 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مارنو توآر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مارنو توآر،  49.26 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مارنو توآر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مارنو توآر،  49.26 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مارنو توآر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 31.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مارنو توآر،  49.26 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات مارنو توآر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین