ماکر

Maker
نرخ فعلی:: 2,630.50 3.12
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 2,630.50 3.12

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2,630.50 3.12

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ماکر

۱۳:۱۱:۲۹
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ماکر 38.48 347.20 672.1880 620.5806 2,128.4416 2,288.3736

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,888 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 257.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,927 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 296.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,700 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 69.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,844 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 213.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.12%

نقشه پراکنش جغرافیایی ماکر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی