میکر / Maker

Maker
نرخ فعلی:: 4,682.34 6.35
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 4,682.34 6.35
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4,682.34 6.35
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۵:۳۳:۰۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
میکر / Maker 273.13 522.26 1,278.54 4,159.29 4,343.10 3,821.33

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,160 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 477.66 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,601 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 81.34 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,091 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,591.34 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 51.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,086 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,596.34 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 124.47%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی