میکر / Maker

Maker
نرخ فعلی:: 2,071.83 2.95
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 2,071.83 2.95
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2,071.83 2.95
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷:۳۵:۴۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
میکر / Maker 55.62 5.4100 488.48 1,535.16 1,495.91 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,217 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 145.17 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,383 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 311.17 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,450 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 621.83 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 986 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,085.83 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 110.12%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی