ماکر

Maker
نرخ فعلی:: 2,400.91 4.3
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 2,400.91 4.3
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2,400.91 4.3
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ماکر

۲۲:۲۶:۱۴
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
2,527.29 2,493.07 2,543.78 2,498.42 27.34 1.09% 2021/10/23 1400/08/1
2,566.34 2,538.60 2,697.48 2,580.68 33.55 1.32% 2021/10/22 1400/07/30
2,494.63 2,460.16 2,600.05 2,547.13 58.06 2.33% 2021/10/21 1400/07/29
2,505.12 2,458.80 2,522.03 2,489.07 16.68 0.67% 2021/10/19 1400/07/27
2,498.12 2,445.89 2,578.85 2,505.75 3.83 0.15% 2021/10/18 1400/07/26
2,581.17 2,482.69 2,631.88 2,501.92 73.8 2.95% 2021/10/17 1400/07/25
2,579.86 2,561.97 2,667.88 2,575.72 3.65 0.14% 2021/10/16 1400/07/24
2,535.94 2,488.89 2,580.85 2,579.37 49.88 1.97% 2021/10/15 1400/07/23
2,429.03 2,366.10 2,490.00 2,423.86 31.99 1.32% 2021/10/13 1400/07/21
2,477.67 2,408.38 2,556.51 2,428.86 154.44 6.36% 2021/10/11 1400/07/19
2,560.23 2,516.61 2,701.32 2,583.30 27.41 1.07% 2021/10/10 1400/07/18
2,527.58 2,473.03 2,582.46 2,555.89 - - 2021/10/09 1400/07/17
2,517.07 2,464.69 2,572.19 2,526.99 - - 2021/10/08 1400/07/16
2,502.58 2,423.58 2,530.18 2,517.34 - - 2021/10/07 1400/07/15
2,535.91 2,388.27 2,548.02 2,544.86 3.67 0.14% 2021/10/05 1400/07/13
2,535.91 2,388.27 2,542.26 2,487.37 48.06 1.93% 2021/10/04 1400/07/12

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی