مید سیف کوین / MaidSafeCoin

MaidSafeCoin
نرخ فعلی:: 0.687101 0.77
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.687101 0.77
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.687101 0.77
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۵:۰۷:۵۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مید سیف کوین / MaidSafeCoin 0.0009 0.0027 0.2146 0.3636 0.5834 0.3318

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3129 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3129 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 45.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3129 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 45.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3129 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45.54%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی