MaidSafeCoin

MaidSafeCoin
نرخ فعلی:: 0.398447 7.87
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.398447 7.87

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.398447 7.87

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات MaidSafeCoin

در حال حاضر قیمت MaidSafeCoin چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر MaidSafeCoin
0.398447 دلار
می باشد

قیمت MaidSafeCoin روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت MaidSafeCoin روز گذشته برابر با
0.430663 دلار
بود

قیمت MaidSafeCoin نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت MaidSafeCoin نسبت به روز گذشته
0.0322 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت MaidSafeCoin در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای MaidSafeCoin برابر با 0.427995 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای MaidSafeCoin به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.434455 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای MaidSafeCoin به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.38161 دلار

قیمت MaidSafeCoin نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر MaidSafeCoin در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.511236 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 22.06 درصدی یا 0.112789 دلار MaidSafeCoin نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت MaidSafeCoin نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر MaidSafeCoin   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 0.52291 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 23.8  درصدی یا 0.124463 دلار MaidSafeCoin نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت MaidSafeCoin نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر MaidSafeCoin در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.617536 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 35.47 درصدی یا 0.219089 دلار MaidSafeCoin نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت MaidSafeCoin نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر MaidSafeCoin در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 خرداد 1400  با رقم 0.676221 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 41.07 درصدی یا 0.277774 دلار MaidSafeCoin نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت MaidSafeCoin نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر MaidSafeCoin در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آذر 1399  با رقم 0.261683 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 52.26 درصدی یا 0.136764 دلار MaidSafeCoin نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت MaidSafeCoin تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای MaidSafeCoin برابر است با 1.288555 دلار که در تاریخ سه شنبه 24 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در MaidSafeCoin چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به MaidSafeCoin تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.340063 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید MaidSafeCoin چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به MaidSafeCoin تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 23.8 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در MaidSafeCoin چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به MaidSafeCoin، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 35.47 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در MaidSafeCoin چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به MaidSafeCoin تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  41.07 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در MaidSafeCoin چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به MaidSafeCoin، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 52.26 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در MaidSafeCoin نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.76  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت MaidSafeCoin، 23.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در MaidSafeCoin نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت MaidSafeCoin، 23.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در MaidSafeCoin نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت MaidSafeCoin،  23.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در MaidSafeCoin نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت MaidSafeCoin،  23.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در MaidSafeCoin نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت MaidSafeCoin،  23.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در MaidSafeCoin نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت MaidSafeCoin،  23.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در MaidSafeCoin نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 17.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت MaidSafeCoin،  23.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات MaidSafeCoin

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی