Magic Cube Coin

Magic Cube Coin
نرخ فعلی:: 0.000323 7.31
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000323 7.31
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000323 7.31
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۵:۲۸:۴۴

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.000323
قیمت ریالی 100
بالاترین قیمت روز 0.000336
پایین ترین قیمت روز 0.000297
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.000297
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۵:۲۸:۴۴
نرخ روز گذشته 0.000301
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 7.31%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,461,267 ریال
سکه
10,216,847 ریال
دلار
9,907,052 ریال
یورو
9,724,147 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0001 16.3212% 1400/03/17
یک ماه 0.0024 88.0768% 1400/02/22
شش ماه 0.0094 96.6619% 1399/03/04
یک سال 0.0094 96.6619% 1399/03/04
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/03/23 0.0003 0.0000 0.0003 0.0003 10.30% 0
1400/03/22 0.0004 0.0000 0.0004 0.0003 4.82% 0
1400/03/21 0.0003 0.0000 0.0004 0.0003 0.58% 0
1400/03/20 0.0004 0.0000 0.0004 0.0003 2.60% 0
1400/03/19 0.0004 0.0000 0.0004 0.0004 5.03% 0
1400/03/18 0.0004 0.0003 0.0004 0.0003 14.20% 0
1400/03/17 0.0004 0.0000 0.0004 0.0004 0.52% 0
1400/03/16 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2.92% 0
1400/03/15 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 1.89% 0
1400/03/14 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 5.41% 0
1400/03/13 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 3.72% 0
1400/03/12 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 11.44% 0
1400/03/11 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2.15% 0
1400/03/10 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 6.78% 0
1400/03/9 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 4.38% 0
1400/03/8 0.0006 0.0004 0.0007 0.0005 - 0
1400/03/7 0.0004 0.0000 0.0008 0.0006 - 0
1400/03/6 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 1.38% 0
1400/03/5 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 1.38% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.000323 15:28:44 - 0.31% - 7.31%
0.000322 14:47:47 - 0.31% - 6.98%
0.000321 13:28:54 - 1.25% - 6.64%
0.000325 13:13:27 - 1.25% - 7.97%
0.000321 12:46:39 - 0.62% - 6.64%
0.000323 11:55:33 - 0.62% - 7.31%
0.000321 11:31:17 - 0.62% - 6.64%
0.000323 11:13:29 - 0.31% - 7.31%
0.000324 10:49:53 - 0.31% - 7.64%
0.000325 10:32:51 - 0.31% - 7.97%
0.000324 10:26:38 - 0.31% - 7.64%
0.000325 10:11:49 - 0.62% - 7.97%
0.000323 09:50:59 - 0.31% - 7.31%
0.000324 09:26:49 - 0.31% - 7.64%
0.000325 09:23:29 - 0.31% - 7.97%
0.000324 09:06:50 - 0.62% - 7.64%
0.000322 08:44:58 - 0.94% - 6.98%
0.000319 08:24:58 - 0.94% - 5.98%
0.000322 08:09:31 - 0.31% - 6.98%
0.000323 08:05:33 - 0.31% - 7.31%
0.000322 07:43:51 - 0.31% - 6.98%
0.000323 07:06:47 - 1.55% - 7.31%
0.000328 06:44:31 - 0.61% - 8.97%
0.000330 06:24:51 - 1.21% - 9.63%
0.000334 05:43:59 - 0.30% - 10.96%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی