Magic Cube Coin

Magic Cube Coin
نرخ فعلی:: 0.000798 5.28
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000798 5.28
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000798 5.28
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۲۲:۳۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.000798
قیمت ریالی 200
بالاترین قیمت روز 0.000803
پایین ترین قیمت روز 0.000391
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.000762
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۲:۲۲:۳۰
نرخ روز گذشته 0.000758
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 5.28%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
11,186,754 ریال
سکه
11,377,160 ریال
دلار
11,064,601 ریال
یورو
10,401,156 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0002 25.0784% 1400/04/30
یک ماه 0.0005 144.7853% 1400/04/04
شش ماه 0.0089 91.7529% 1399/03/04
یک سال 0.0089 91.7529% 1399/03/04
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/05/5 0.0008 0.0000 0.0008 0.0008 5.80% 0
1400/05/4 0.0007 0.0000 0.0008 0.0008 16.74% 0.0001
1400/05/3 0.0007 0.0003 0.0007 0.0007 0.29% 0
1400/05/2 0.0006 0.0003 0.0007 0.0007 112.73% 0.0004
1400/05/1 0.0006 0.0003 0.0007 0.0003 100.62% 0.0003
1400/04/31 0.0006 0.0003 0.0006 0.0006 1.25% 0
1400/04/30 0.0006 0.0003 0.0007 0.0006 6.87% 0
1400/04/29 0.0006 0.0000 0.0006 0.0006 2.68% 0
1400/04/28 0.0006 0.0000 0.0006 0.0006 3.43% 0
1400/04/27 0.0006 0.0003 0.0006 0.0006 0.32% 0
1400/04/26 0.0003 0.0003 0.0006 0.0006 98.75% 0.0003
1400/04/25 0.0006 0.0003 0.0006 0.0003 97.19% 0.0003
1400/04/24 0.0007 0.0003 0.0007 0.0006 3.80% 0
1400/04/23 0.0003 0.0003 0.0007 0.0007 0.77% 0
1400/04/22 0.0007 0.0003 0.0007 0.0007 2.15% 0
1400/04/21 0.0003 0.0003 0.0007 0.0007 98.80% 0.0003
1400/04/20 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 2.14% 0
1400/04/19 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 4.47% 0
1400/04/18 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1.28% 0
1400/04/17 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1.58% 0
1400/04/16 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.93% 0
1400/04/15 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1.85% 0
1400/04/14 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 1.53% 0
1400/04/4 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 3.37% 0
1400/04/3 0.0004 0.0003 0.0004 0.0003 3.37% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.000798 12:22:30 - 0.63% - 5.28%
0.000793 11:51:35 - 0.38% - 4.62%
0.000790 11:34:16 - 0.13% - 4.22%
0.000789 11:22:52 - 0.89% - 4.09%
0.000796 11:14:40 - 0.50% - 5.01%
0.000800 10:54:00 - 0.13% - 5.54%
0.000799 10:51:53 - 0.25% - 5.41%
0.000801 10:35:53 - 0.13% - 5.67%
0.000800 10:21:44 - 0.25% - 5.54%
0.000798 10:14:26 - 0.13% - 5.28%
0.000799 09:54:13 - 0.50% - 5.41%
0.000795 09:22:40 - 0.13% - 4.88%
0.000794 09:12:34 0.0004 99.50% - 4.75%
0.000398 08:51:51 0.0004 100% 0.0004 90.45%
0.000796 08:21:47 - 0.88% - 5.01%
0.000803 08:14:25 - 1.01% - 5.94%
0.000795 07:52:40 - 0.13% - 4.88%
0.000794 07:49:59 - 0.50% - 4.75%
0.000798 07:32:49 - 0.13% - 5.28%
0.000797 07:12:25 - 0.75% - 5.15%
0.000803 06:52:35 - 0.12% - 5.94%
0.000802 06:50:17 - 0.88% - 5.80%
0.000795 06:33:49 - 0.25% - 4.88%
0.000793 06:22:40 - 0.63% - 4.62%
0.000788 06:15:28 0.0004 100.51% - 3.96%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی