لیرا

Lyra
نرخ فعلی:: 0.364855 18.77
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.364855 18.77

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.364855 18.77

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات لیرا

در حال حاضر قیمت لیرا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر لیرا 0.364855 دلار می باشد

قیمت لیرا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت لیرا روز گذشته برابر با 0.433352 دلار بود

قیمت لیرا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت لیرا نسبت به روز گذشته 0.0685 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت لیرا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای لیرا برابر با 0.434566 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لیرا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.438787 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای لیرا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.364855 دلار

قیمت لیرا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیرا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 0.375467 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.82 درصدی یا 0.010612 دلار لیرا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت لیرا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیرا در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.4196 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.04  درصدی یا 0.054745 دلار لیرا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت لیرا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیرا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 23 آذر 1400  با رقم 0.3434 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.24 درصدی یا 0.021455 دلار لیرا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت لیرا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیرا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 23 آذر 1400  با رقم 0.3434 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.24 درصدی یا 0.021455 دلار لیرا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت لیرا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیرا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 23 آذر 1400  با رقم 0.3434 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.24 درصدی یا 0.021455 دلار لیرا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت لیرا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای لیرا برابر است با 0.460013 دلار که در تاریخ سه شنبه 14 دی 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در لیرا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لیرا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 15.416801 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید لیرا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیرا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 13.04 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در لیرا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 23 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیرا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.24 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در لیرا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 23 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیرا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  6.24 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در لیرا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 23 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیرا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.24 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیرا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیرا، 13.04 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیرا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیرا، 13.04 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیرا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیرا،  13.04 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیرا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیرا،  13.04 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیرا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 18.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیرا،  13.04 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیرا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 9.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیرا،  13.04 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیرا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیرا،  13.04 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات لیرا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین