لونا پد

Luna-Pad
نرخ فعلی:: 0.031586 4.59
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.031586 4.59

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.031586 4.59

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات لونا پد

در حال حاضر قیمت لونا پد چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر لونا پد 0.031586 دلار می باشد

قیمت لونا پد روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت لونا پد روز گذشته برابر با 0.033104 دلار بود

قیمت لونا پد نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت لونا پد نسبت به روز گذشته 0.0015 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت لونا پد در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای لونا پد برابر با 0.033205 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لونا پد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.033205 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای لونا پد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.029962 دلار

قیمت لونا پد نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لونا پد در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 0.029505 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.05 درصدی یا 0.002081 دلار لونا پد نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت لونا پد نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لونا پد در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.025163 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 25.52  درصدی یا 0.006423 دلار لونا پد نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت لونا پد نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لونا پد در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.12227 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 74.16 درصدی یا 0.090684 دلار لونا پد نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت لونا پد نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لونا پد در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.12227 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 74.16 درصدی یا 0.090684 دلار لونا پد نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت لونا پد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لونا پد در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.12227 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 74.16 درصدی یا 0.090684 دلار لونا پد نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت لونا پد تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای لونا پد برابر است با 0.203894 دلار که در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در لونا پد چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لونا پد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.214477 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید لونا پد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به لونا پد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 25.52 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در لونا پد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به لونا پد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 74.16 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در لونا پد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به لونا پد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  74.16 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در لونا پد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به لونا پد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 74.16 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لونا پد نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لونا پد، 25.52 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لونا پد نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لونا پد، 25.52 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لونا پد نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لونا پد،  25.52 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لونا پد نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لونا پد،  25.52 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لونا پد نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 27.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لونا پد،  25.52 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لونا پد نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لونا پد،  25.52 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لونا پد نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 31.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لونا پد،  25.52 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات لونا پد

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین