لوپرینگ / Loopring

Loopring
نرخ فعلی:: 0.258054 1.96
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.258054 1.96
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.258054 1.96
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۴:۰۰:۵۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.258054 04:00:51 0.0001 0.03% 0.0051 1.96% 0.0086 3.35% 0.0051 -
0.258122 03:50:46 0.0006 0.23% 0.005 1.93% 0.0086 3.32% 0.005 -
0.257521 03:20:35 0.0059 2.28% 0.0056 2.17% 0.0092 3.56% 0.0056 -
0.263381 02:51:41 0.0017 0.64% 0.0003 0.10% 0.0033 1.26% 0.0003 -
0.265067 02:20:39 0.0027 1.01% 0.002 0.74% 0.0016 0.61% 0.002 -
0.267743 01:50:41 0.0019 0.70% 0.0046 1.76% 0.0011 0.40% 0.0046 -
0.265884 01:20:48 0.0034 1.28% 0.0028 1.05% 0.0008 0.30% 0.0028 -
0.269276 00:50:52 0.0026 0.97% 0.0062 2.34% 0.0026 0.97% 0.0062 -
0.266689 00:21:01 - - 0.0036 1.36% - - 0.0036 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی