لوپرینگ

Loopring
نرخ فعلی:: 2.79 0.36
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 2.79 0.36

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.79 0.36

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد لوپرینگ

۰۰:۵۰:۴۶
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لوپرینگ 0.01 0.23 2.1612 2.4211 2.5939 2.7462

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.79 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 39.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.79 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 179%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.79 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 179%

نقشه پراکنش جغرافیایی لوپرینگ

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی