لوپرینگ / Loopring

Loopring
نرخ فعلی:: 0.495341 7.15
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.495341 7.15
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.495341 7.15
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۸:۰۵:۴۵

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.495341
قیمت ریالی 117,600
بالاترین قیمت روز 0.542440
پایین ترین قیمت روز 0.490515
بیشترین مقدار نوسان روز 0.02
درصد بیشترین نوسان روز 2.08%
نرخ بازگشایی بازار 0.530778
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۸:۰۵:۴۵
نرخ روز گذشته 0.530778
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 7.15%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0354
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,742,566 ریال
سکه
9,014,085 ریال
دلار
9,020,456 ریال
یورو
9,037,999 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.1179 19.2290% 1400/02/21
یک ماه 0.0484 8.8995% 1400/01/12
شش ماه 0.3152 174.9450% 1399/08/29
یک سال 0.4531 1,071.5728% 1399/02/30
سه سال 0.1413 22.1896% 1397/02/29
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.57
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.58
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.57
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.57
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.62
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.50
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.41

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.60
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.58
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.57
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.57
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.61
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.50
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.34

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.42 0.45 0.43 0.45 -
حمایت 2 (S2) 0.45 0.47 0.43 0.47 -
حمایت 1 (S1) 0.47 0.48 0.43 0.50 0.46
نقطه پیوت (PP) 0.50 0.50 0.50 0.52 0.50
مقاومت 1 (R1) 0.52 0.52 0.55 0.55 0.51
مقاومت 2 (R2) 0.56 0.54 0.55 0.57 -
مقاومت 3 (R3) 0.58 0.56 0.56 0.60 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/28 0.5249 0.5016 0.5642 0.5339 2.39% 0.0124
1400/02/27 0.5548 0.4945 0.5684 0.5215 6.41% 0.0334
1400/02/26 0.5922 0.5549 0.6124 0.5549 42.11% 0.2337
1400/02/22 0.6335 0.6335 0.8550 0.7886 28.59% 0.1753
1400/02/21 0.5343 0.4950 0.6200 0.6133 14.02% 0.0754
1400/02/20 0.5540 0.5359 0.5864 0.5379 3.77% 0.0203
1400/02/19 0.5803 0.5431 0.5881 0.5582 4.05% 0.0226
1400/02/18 0.5853 0.5660 0.6011 0.5808 2.29% 0.0133
1400/02/17 0.6188 0.5926 0.6188 0.5941 1.25% 0.0074
1400/02/16 0.5750 0.5588 0.5915 0.5867 2.21% 0.0127
1400/02/15 0.5341 0.5341 0.5765 0.5740 5.58% 0.0303
1400/01/12 0.5496 0.5404 0.5501 0.5437 0.90% 0.0049
1400/01/2 0.5885 0.5319 0.5937 0.5389 9.32% 0.0502
1399/12/30 0.5910 0.5837 0.6114 0.5891 0.38% 0.0022
1399/12/29 0.5980 0.5647 0.6084 0.5913 1.14% 0.0067
1399/12/28 0.6234 0.5923 0.6420 0.5980 3.86% 0.0231
1399/12/27 0.5412 0.5407 0.6530 0.6211 14.86% 0.0804
1399/12/26 0.5402 0.5176 0.5907 0.5408 0.01% 0.0001
1399/12/25 0.5523 0.5112 0.5730 0.5408 2.07% 0.0112
1399/12/24 0.6008 0.5396 0.6019 0.5520 8.63% 0.0477
1399/12/23 0.5187 0.5112 0.6013 0.5997 16.56% 0.0852
1399/12/22 0.5663 0.5142 0.5686 0.5145 10.12% 0.0521
1399/12/21 0.5750 0.5411 0.5878 0.5666 2.37% 0.0134
1399/12/20 0.6169 0.5614 0.6253 0.58 8.07% 0.0468
1399/12/19 0.5711 0.5683 0.6272 0.6268 8.07% 0.0468
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.495341 08:05:45 0.0002 0.03% 0.0354 7.15%
0.495493 08:02:51 0.005 1.01% 0.0353 7.12%
0.490515 07:41:37 0.0093 1.90% 0.0403 8.21%
0.499818 07:25:14 0.0008 0.16% 0.031 6.19%
0.500629 07:21:26 0.0009 0.18% 0.0301 6.02%
0.499705 07:03:09 0.0034 0.69% 0.0311 6.22%
0.503153 06:48:17 0.0013 0.25% 0.0276 5.49%
0.501883 06:42:40 0.0036 0.71% 0.0289 5.76%
0.498329 06:21:21 0.0076 1.52% 0.0324 6.51%
0.505927 06:05:43 0.0003 0.05% 0.0249 4.91%
0.505652 06:03:19 0.0195 3.85% 0.0251 4.97%
0.525114 05:44:24 0.0005 0.10% 0.0057 1.08%
0.525657 05:42:36 0.008 1.52% 0.0051 0.97%
0.533638 05:22:28 0.0003 0.06% 0.0029 0.54%
0.533949 05:02:27 0.0082 1.56% 0.0032 0.60%
0.525734 04:45:30 - - 0.005 0.96%
0.525759 04:41:40 0.0003 0.06% 0.005 0.95%
0.526060 04:29:19 0.0006 0.11% 0.0047 0.90%
0.525464 04:21:30 0.0001 0.02% 0.0053 1.01%
0.525570 04:03:27 0.0015 0.28% 0.0052 0.99%
0.524088 03:48:15 0.0016 0.30% 0.0067 1.28%
0.525670 03:42:33 0.0091 1.74% 0.0051 0.97%
0.534798 03:26:17 - - 0.004 0.76%
0.534803 03:22:32 0.0015 0.28% 0.004 0.76%
0.533286 03:02:24 0.0027 0.52% 0.0025 0.47%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی