لایت کوین

Litecoin
نرخ فعلی:: 169.117 0.09
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 169.117 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 169.117 0.09
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۰۶:۲۰:۴۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
169.117 06:20:40 0.111 0.07% 0.145 0.09% 0.57 0.34% 6.479 0.117
169.006 06:17:29 0.137 0.08% 0.034 0.02% 0.459 0.27% 6.59 0.006
169.143 06:14:31 0.101 0.06% 0.171 0.10% 0.596 0.35% 6.453 0.143
169.042 06:10:03 0.344 0.20% 0.07 0.04% 0.495 0.29% 6.554 0.042
168.698 06:04:51 0.152 0.09% 0.274 0.16% 0.151 0.09% 6.898 0.302
168.85 05:59:27 0.011 0.01% 0.122 0.07% 0.303 0.18% 6.746 0.15
168.861 05:56:35 0.038 0.02% 0.111 0.07% 0.314 0.19% 6.735 0.139
168.899 05:53:30 0.162 0.10% 0.073 0.04% 0.352 0.21% 6.697 0.101
169.061 05:50:49 0.175 0.10% 0.089 0.05% 0.514 0.30% 6.535 0.061
169.236 05:47:32 0.116 0.07% 0.264 0.16% 0.689 0.41% 6.36 0.236
169.12 05:43:45 0.389 0.23% 0.148 0.09% 0.573 0.34% 6.476 0.12
168.731 05:40:41 0.258 0.15% 0.241 0.14% 0.184 0.11% 6.865 0.269
168.473 05:37:13 0.074 0.04% 0.499 0.30% 0.074 0.04% 7.123 0.527
168.399 05:33:54 0.149 0.09% 0.573 0.34% 0.148 0.09% 7.197 0.601
168.25 05:30:37 0.01 0.01% 0.722 0.43% 0.297 0.18% 7.346 0.75
168.26 05:27:08 0.025 0.01% 0.712 0.42% 0.287 0.17% 7.336 0.74
168.285 05:24:04 0.043 0.03% 0.687 0.41% 0.262 0.16% 7.311 0.715
168.328 05:21:25 0.326 0.19% 0.644 0.38% 0.219 0.13% 7.268 0.672
168.654 05:18:03 0.122 0.07% 0.318 0.19% 0.107 0.06% 6.942 0.346
168.776 05:15:26 0.341 0.20% 0.196 0.12% 0.229 0.14% 6.82 0.224
168.435 05:12:36 0.365 0.22% 0.537 0.32% 0.112 0.07% 7.161 0.565
168.07 05:06:28 0.446 0.27% 0.902 0.54% 0.477 0.28% 7.526 0.93
167.624 05:01:03 0.197 0.12% 1.348 0.80% 0.923 0.55% 7.972 1.376
167.427 04:56:41 0.687 0.41% 1.545 0.92% 1.12 0.67% 8.169 1.573
168.114 04:50:54 0.245 0.15% 0.858 0.51% 0.433 0.26% 7.482 0.886
167.869 04:44:47 0.734 0.44% 1.103 0.66% 0.678 0.40% 7.727 1.131
167.135 04:40:42 1.313 0.79% 1.837 1.10% 1.412 0.84% 8.461 1.865
165.822 04:37:02 0.737 0.44% 3.15 1.90% 2.725 1.64% 9.774 3.178
166.559 04:33:35 0.397 0.24% 2.413 1.45% 1.988 1.19% 9.037 2.441
166.162 04:29:06 0.115 0.07% 2.81 1.69% 2.385 1.44% 9.434 2.838
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی