لایت کوین / Litecoin

Litecoin
نرخ فعلی:: 66.057 25.94
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 66.057 25.94
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 66.057 25.94
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۲۱:۱۶:۵۶

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
66.057 21:16:56 0.335 0.51% 17.136 25.94% 16.753 25.36% 23.175 19.943
65.722 21:15:57 0.325 0.49% 17.471 26.58% 17.088 26% 23.51 20.278
66.047 21:15:01 0.146 0.22% 17.146 25.96% 16.763 25.38% 23.185 19.953
65.901 21:13:58 0.508 0.77% 17.292 26.24% 16.909 25.66% 23.331 20.099
66.409 21:12:59 0.049 0.07% 16.784 25.27% 16.401 24.70% 22.823 19.591
66.36 21:11:54 0.27 0.41% 16.833 25.37% 16.45 24.79% 22.872 19.64
66.63 21:11:14 0.132 0.20% 16.563 24.86% 16.18 24.28% 22.602 19.37
66.762 21:09:57 0.191 0.29% 16.431 24.61% 16.048 24.04% 22.47 19.238
66.571 21:09:03 0.15 0.23% 16.622 24.97% 16.239 24.39% 22.661 19.429
66.721 21:07:59 0.12 0.18% 16.472 24.69% 16.089 24.11% 22.511 19.279
66.601 21:07:12 0.224 0.34% 16.592 24.91% 16.209 24.34% 22.631 19.399
66.377 21:06:06 0.107 0.16% 16.816 25.33% 16.433 24.76% 22.855 19.623
66.484 21:05:01 0.305 0.46% 16.709 25.13% 16.326 24.56% 22.748 19.516
66.179 21:04:10 0.259 0.39% 17.014 25.71% 16.631 25.13% 23.053 19.821
66.438 21:03:33 0.56 0.85% 16.755 25.22% 16.372 24.64% 22.794 19.562
65.878 21:02:58 0.456 0.70% 17.315 26.28% 16.932 25.70% 23.354 20.122
65.422 21:02:10 0.086 0.13% 17.771 27.16% 17.388 26.58% 23.81 20.578
65.508 21:00:03 0.33 0.51% 17.685 27% 17.302 26.41% 23.724 20.492
65.178 20:58:57 0.134 0.21% 18.015 27.64% 17.632 27.05% 24.054 20.822
65.044 20:57:56 0.913 1.40% 18.149 27.90% 17.766 27.31% 24.188 20.956
65.957 20:57:06 0.427 0.65% 17.236 26.13% 16.853 25.55% 23.275 20.043
66.384 20:55:55 0.014 0.02% 16.809 25.32% 16.426 24.74% 22.848 19.616
66.398 20:54:53 0.553 0.83% 16.795 25.29% 16.412 24.72% 22.834 19.602
66.951 20:53:47 0.168 0.25% 16.242 24.26% 15.859 23.69% 22.281 19.049
66.783 20:52:54 0.14 0.21% 16.41 24.57% 16.027 24% 22.449 19.217
66.923 20:51:59 0.087 0.13% 16.27 24.31% 15.887 23.74% 22.309 19.077
66.836 20:51:06 0.332 0.50% 16.357 24.47% 15.974 23.90% 22.396 19.164
67.168 20:50:06 0.422 0.63% 16.025 23.86% 15.642 23.29% 22.064 18.832
66.746 20:49:00 0.037 0.06% 16.447 24.64% 16.064 24.07% 22.486 19.254
66.783 20:47:56 0.376 0.56% 16.41 24.57% 16.027 24% 22.449 19.217
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی