لایت کوین

Litecoin
نرخ فعلی:: 193.29 0.22
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 193.29 0.22
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 193.29 0.22
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه لایت کوین

۰۹:۲۰:۱۴
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
198.75 191.91 201.41 192.68 4.43 2.3% 2021/10/23 1400/08/1
205.12 196.62 213.35 197.11 7.44 3.77% 2021/10/22 1400/07/30
185.95 185.88 208.58 204.55 19.01 10.25% 2021/10/21 1400/07/29
185.80 183.71 190.98 185.54 0.01 0.01% 2021/10/19 1400/07/27
179.35 178.96 187.19 185.53 5.79 3.22% 2021/10/18 1400/07/26
186.03 178.27 187.69 179.74 6 3.34% 2021/10/17 1400/07/25
191.51 185.38 191.97 185.74 5.31 2.94% 2021/10/16 1400/07/24
176.04 175.35 185.06 180.43 11.7 6.48% 2021/10/15 1400/07/23
172.17 168.08 178.49 176.34 5.25 3.07% 2021/10/13 1400/07/21
175.21 173.82 185.09 176.83 3.47 1.96% 2021/10/11 1400/07/19
180.06 176.66 183.65 180.30 0.41 0.23% 2021/10/10 1400/07/18
178.21 174.94 182.66 179.89 - - 2021/10/09 1400/07/17
179.35 175.54 182.80 178.16 - - 2021/10/08 1400/07/16
180.95 173.94 186.08 179.36 - - 2021/10/07 1400/07/15
169.51 166.96 174.79 174.76 4.98 2.93% 2021/10/05 1400/07/13
170.78 162.44 170.82 168.84 1.89 1.12% 2021/10/04 1400/07/12
165.62 164.95 172.51 170.71 0.02 0.01% 2021/10/03 1400/07/11

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی