لیسک

Lisk
نرخ فعلی:: 3.41 9.97
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 3.41 9.97

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.41 9.97

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد لیسک

۲۱:۱۶:۰۲
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لیسک 0.36 0.07 0.0900 0.7949 2.1998 2.0499

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.59 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.59 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.41 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.67%

نقشه پراکنش جغرافیایی لیسک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی