لیسک / Lisk

Lisk
نرخ فعلی:: 2.73 10.98
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 2.73 10.98
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.73 10.98
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۰:۵۳:۰۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لیسک / Lisk 0.27 0.42 0.80 1.3528 1.4673 2.2470

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.73 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.73 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.27 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 46.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.27 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 46.52%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی