لیسک / Lisk

Lisk
نرخ فعلی:: 1.5125 1.29
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.5125 1.29
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.5125 1.29
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۰:۱۱:۰۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لیسک / Lisk 0.0130 0.3683 0.4046 0.3233 0.8101 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5125 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5125 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 51.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5125 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 51.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5125 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 51.25%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی