Kora Network Token

Kora Network Token
نرخ فعلی:: 0.00020924 1.78
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.00020924 1.78
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.00020924 1.78
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۴:۵۵:۲۹

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.00020924
قیمت ریالی 100
بالاترین قیمت روز 0.00030376
پایین ترین قیمت روز 0.00019224
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.00020558
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۴:۵۵:۲۹
نرخ روز گذشته 0.00020558
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 1.78%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,401,819 ریال
سکه
9,245,505 ریال
دلار
9,278,381 ریال
یورو
9,201,068 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0003 54.4923% 1400/02/18
یک ماه 0.0002 804.6260% 1399/03/04
شش ماه 0.0002 804.6260% 1399/03/04
یک سال 0.0002 1,656.8430% 1399/02/26
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 9.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 5.98
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 5.09

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 8.36
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 6.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 4.50
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 4.12

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 5.48 0.00 6.98 3.83 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 7.91 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 8.84 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 12.61% 0
1400/02/19 0.0005 0.0002 0.0005 0.0002 96.76% 0.0002
1400/02/18 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005 8.68% 0
1400/02/17 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 1.86% 0
1400/02/16 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 4.47% 0
1400/02/15 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 1,683.31% 0.0004
1399/03/4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 33.85% 0
1399/02/30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.17% 0
1399/02/29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 42.33% 0
1399/02/27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.76% 0
1399/02/26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.92% 0
1399/02/25 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.86% 0
1399/02/24 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.51% 0
1399/02/23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.15% 0
1399/02/22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.36% 0
1399/02/21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.13% 0
1399/02/20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.35% 0
1399/02/19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.08% 0
1399/02/18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.35% 0
1399/02/17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.94% 0
1399/02/16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.08% 0
1399/02/15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.86% 0
1399/02/14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.23% 0
1399/02/13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.02% 0
1399/02/12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.02% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.00020924 14:55:29 0.0001 44.04% - 1.78%
0.00030138 14:39:33 0.0001 44.04% 0.0001 46.60%
0.00020924 14:24:39 0.0001 44.18% - 1.78%
0.00030168 14:08:58 0.0001 44.18% 0.0001 46.75%
0.00020924 12:25:14 0.0001 44.87% - 1.78%
0.00030313 12:10:35 0.0001 44.87% 0.0001 47.45%
0.00020924 11:23:33 0.0001 44.69% - 1.78%
0.00030275 11:08:25 - 0.33% 0.0001 47.27%
0.00030376 10:54:48 0.0001 45.17% 0.0001 47.76%
0.00020924 10:24:56 0.0001 45.12% - 1.78%
0.00030365 10:09:55 0.0001 54.45% 0.0001 47.70%
0.00019660 09:55:38 0.0001 53.30% - 4.57%
0.00030139 09:40:54 0.0001 53.30% 0.0001 46.60%
0.00019660 09:08:56 0.0001 53.93% - 4.57%
0.00030263 08:53:40 0.0001 53.93% 0.0001 47.21%
0.00019660 01:38:43 0.0001 46.88% - 4.57%
0.00028877 01:23:40 0.0001 46.88% 0.0001 40.47%
0.00019660 17:53:47 0.0001 41.29% - 4.57%
0.00027777 17:38:50 0.0001 41.29% 0.0001 35.12%
0.00019660 13:39:58 0.0001 40.23% - 4.57%
0.00027569 13:23:11 0.0001 40.23% 0.0001 34.10%
0.00019660 10:39:29 - 1.75% - 4.57%
0.00019321 10:23:27 0.0001 41.75% - 6.40%
0.00027387 10:09:27 0.0001 39.99% 0.0001 33.22%
0.00019564 09:54:23 - 0.28% - 5.08%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی