Kleros

Kleros
نرخ فعلی:: 0.335003 10.76
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.335003 10.76
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.335003 10.76
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۰:۰۹:۴۸

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.335003
قیمت ریالی 77,100
بالاترین قیمت روز 0.373511
پایین ترین قیمت روز 0.322182
بیشترین مقدار نوسان روز 0.02
درصد بیشترین نوسان روز 4.22%
نرخ بازگشایی بازار 0.371059
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۰:۰۹:۴۸
نرخ روز گذشته 0.371059
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 10.76%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0361
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,053,570 ریال
سکه
9,012,379 ریال
دلار
9,336,447 ریال
یورو
9,008,353 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0764 29.5664% 1400/02/15
یک ماه 0.2375 243.4871% 1399/09/22
شش ماه 0.2730 439.9268% 1399/08/22
یک سال 0.3212 2,333.2002% 1399/02/23
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.33
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.25
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.19
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.16
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.13
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.10
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.07

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.32
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.22
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.16
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.13
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.10
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.09
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.06

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.26 0.29 0.27 0.29 -
حمایت 2 (S2) 0.29 0.31 0.27 0.30 -
حمایت 1 (S1) 0.31 0.32 0.27 0.34 0.30
نقطه پیوت (PP) 0.34 0.34 0.34 0.35 0.33
مقاومت 1 (R1) 0.36 0.36 0.39 0.39 0.35
مقاومت 2 (R2) 0.39 0.37 0.39 0.41 -
مقاومت 3 (R3) 0.41 0.39 0.39 0.44 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 0.3415 0.3394 0.3757 0.3757 9.80% 0.0335
1400/02/19 0.3286 0.3271 0.3565 0.3421 5.86% 0.0189
1400/02/18 0.2896 0.2846 0.3268 0.3232 11.28% 0.0328
1400/02/17 0.2939 0.2900 0.2959 0.2904 3.25% 0.0094
1400/02/16 0.2590 0.2590 0.2999 0.2999 15.98% 0.0413
1400/02/15 0.2452 0.2433 0.2586 0.2586 165.11% 0.161
1399/09/22 0.0960 0.0958 0.0984 0.0975 1.51% 0.0015
1399/09/21 0.0998 0.0944 0.0998 0.0961 3.68% 0.0035
1399/09/20 0.0998 0.0965 0.1014 0.0996 0.50% 0.0005
1399/09/19 0.1001 0.0936 0.1009 0.1001 0.54% 0.0005
1399/09/18 0.0978 0.0894 0.1050 0.1007 3.02% 0.003
1399/09/17 0.1008 0.0934 0.1023 0.0977 3.21% 0.0031
1399/09/16 0.1005 0.0991 0.1027 0.1008 0.30% 0.0003
1399/09/15 0.0996 0.0959 0.1010 0.1005 0.86% 0.0009
1399/09/14 0.1039 0.0991 0.1048 0.0997 4.24% 0.0042
1399/09/13 0.1049 0.0973 0.1064 0.1039 1.10% 0.0011
1399/09/12 0.0921 0.0821 0.1064 0.1050 13.79% 0.0127
1399/09/11 0.1061 0.0909 0.1117 0.0923 15.11% 0.0139
1399/09/10 0.0976 0.0976 0.1078 0.1062 8.91% 0.0087
1399/09/9 0.0959 0.0934 0.0981 0.0976 1.48% 0.0014
1399/09/8 0.0902 0.0893 0.0962 0.0961 6.71% 0.006
1399/09/4 0.0899 0.0890 0.1078 0.1063 18.35% 0.0165
1399/09/3 0.1035 0.0876 0.1096 0.0898 14.58% 0.0131
1399/09/2 0.0978 0.0931 0.1045 0.1029 14.58% 0.0131
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.335003 10:09:48 0.0006 0.17% 0.0361 10.76%
0.334431 09:55:29 0.0001 0.04% 0.0366 10.95%
0.334293 09:40:45 0.0023 0.68% 0.0368 11%
0.336574 09:23:36 0.001 0.31% 0.0345 10.25%
0.335535 09:08:50 0.0016 0.47% 0.0355 10.59%
0.333981 08:53:33 0.0003 0.09% 0.0371 11.10%
0.334276 08:38:44 0.0032 0.94% 0.0368 11%
0.337429 08:23:29 - 0.01% 0.0336 9.97%
0.337382 08:09:37 0.0003 0.08% 0.0337 9.98%
0.337639 07:54:19 0.0012 0.36% 0.0334 9.90%
0.336416 07:38:29 0.0018 0.54% 0.0346 10.30%
0.334598 07:22:26 0.0005 0.16% 0.0365 10.90%
0.335146 07:08:36 0.003 0.90% 0.0359 10.72%
0.332153 06:54:21 0.0005 0.15% 0.0389 11.71%
0.331640 06:38:25 0.0012 0.35% 0.0394 11.89%
0.332810 06:22:33 0.0002 0.07% 0.0382 11.49%
0.332575 06:08:36 0.0007 0.20% 0.0385 11.57%
0.331897 05:53:27 0.0007 0.22% 0.0392 11.80%
0.332611 05:37:27 0.0016 0.49% 0.0384 11.56%
0.330992 05:23:18 0.0003 0.09% 0.0401 12.11%
0.331284 05:09:33 0.0002 0.07% 0.0398 12.01%
0.331054 04:54:27 0.0001 0.03% 0.04 12.08%
0.330970 04:38:30 0.0034 1.03% 0.0401 12.11%
0.334363 04:24:26 0.0007 0.22% 0.0367 10.97%
0.335088 04:08:36 0.0003 0.10% 0.036 10.73%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی