کیتی اینو

Kitty Inu
نرخ فعلی:: 0.000040 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000040 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000040 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کیتی اینو

در حال حاضر قیمت کیتی اینو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کیتی اینو 0.00004 دلار می باشد

قیمت کیتی اینو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کیتی اینو روز گذشته برابر با 0.00004 دلار بود

قیمت کیتی اینو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کیتی اینو نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت کیتی اینو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کیتی اینو برابر با 0.000039 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کیتی اینو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00004 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کیتی اینو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000039 دلار

قیمت کیتی اینو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیتی اینو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.000049 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.36 درصدی یا 0.000009 دلار کیتی اینو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کیتی اینو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیتی اینو در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.000053 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 24.52  درصدی یا 0.000013 دلار کیتی اینو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کیتی اینو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیتی اینو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 0.000003 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1,094.99 درصدی یا 0.000037 دلار کیتی اینو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کیتی اینو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیتی اینو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 0.000003 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1,094.99 درصدی یا 0.000037 دلار کیتی اینو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کیتی اینو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیتی اینو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 0.000003 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1,094.99 درصدی یا 0.000037 دلار کیتی اینو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کیتی اینو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کیتی اینو برابر است با 0.000169 دلار که در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کیتی اینو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کیتی اینو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 13.043478 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کیتی اینو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کیتی اینو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 24.52 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کیتی اینو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کیتی اینو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1,094.99 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کیتی اینو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کیتی اینو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1,094.99 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کیتی اینو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کیتی اینو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1,094.99 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیتی اینو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیتی اینو، 24.52 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیتی اینو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیتی اینو، 24.52 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیتی اینو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیتی اینو،  24.52 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیتی اینو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیتی اینو،  24.52 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیتی اینو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیتی اینو،  24.52 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیتی اینو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیتی اینو،  24.52 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیتی اینو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیتی اینو،  24.52 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کیتی اینو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین