کیپس کوین

Keeps Coin
نرخ فعلی:: 0.029031 1.51
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.029031 1.51

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.029031 1.51

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کیپس کوین

در حال حاضر قیمت کیپس کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کیپس کوین 0.029031 دلار می باشد

قیمت کیپس کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کیپس کوین روز گذشته برابر با 0.029469 دلار بود

قیمت کیپس کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کیپس کوین نسبت به روز گذشته 0.0004 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کیپس کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کیپس کوین برابر با 0.029437 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کیپس کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.029437 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کیپس کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.029031 دلار

قیمت کیپس کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیپس کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 24 دی 1400  با رقم 0.027961 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.82 درصدی یا 0.00107 دلار کیپس کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کیپس کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیپس کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1400  با رقم 0.030834 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.84  درصدی یا 0.001803 دلار کیپس کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کیپس کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیپس کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 0.047922 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 39.41 درصدی یا 0.018891 دلار کیپس کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کیپس کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیپس کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 0.047922 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 39.41 درصدی یا 0.018891 دلار کیپس کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کیپس کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کیپس کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 0.047922 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 39.41 درصدی یا 0.018891 دلار کیپس کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کیپس کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کیپس کوین برابر است با 0.093425 دلار که در تاریخ سه شنبه 23 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کیپس کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کیپس کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.056122 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کیپس کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کیپس کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.84 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کیپس کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کیپس کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 39.41 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کیپس کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کیپس کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  39.41 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کیپس کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کیپس کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 39.41 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیپس کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.79  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیپس کوین، 5.84 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیپس کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیپس کوین، 5.84 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیپس کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیپس کوین،  5.84 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیپس کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیپس کوین،  5.84 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیپس کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 22.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیپس کوین،  5.84 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیپس کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیپس کوین،  5.84 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کیپس کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کیپس کوین،  5.84 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کیپس کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین