کاراتگلد کوین

Karatgold Coin
نرخ فعلی:: 0.001827 59.15
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.001827 59.15
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.001827 59.15
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کاراتگلد کوین در روز جاری

۱۹:۳۵:۳۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.001827 19:35:38 - 0.05% 0.0007 59.15% - 1.37% 0.0002 -
0.001828 19:28:45 - 0.22% 0.0007 59.23% - 1.31% 0.0002 -
0.001832 19:20:01 - 0.11% 0.0007 59.58% - 1.09% 0.0002 -
0.001830 19:11:28 - 0.16% 0.0007 59.41% - 1.20% 0.0002 -
0.001827 19:05:46 - 0.16% 0.0007 59.15% - 1.37% 0.0002 -
0.001824 18:50:33 - 0.11% 0.0007 58.89% - 1.54% 0.0002 -
0.001826 18:35:48 - 0.05% 0.0007 59.06% - 1.42% 0.0002 -
0.001825 18:29:18 - 0.27% 0.0007 58.97% - 1.48% 0.0002 -
0.001830 18:20:34 - 0.16% 0.0007 59.41% - 1.20% 0.0002 -
0.001833 18:06:13 - 0.05% 0.0007 59.67% - 1.04% 0.0002 -
0.001834 17:50:44 - 0.33% 0.0007 59.76% - 0.98% 0.0002 -
0.001828 17:35:40 - 0.05% 0.0007 59.23% - 1.31% 0.0002 -
0.001827 17:29:23 - 0.22% 0.0007 59.15% - 1.37% 0.0002 -
0.001831 17:20:46 - 0.22% 0.0007 59.49% - 1.15% 0.0002 -
0.001827 17:11:39 - 0.33% 0.0007 59.15% - 1.37% 0.0002 -
0.001821 17:05:59 - 0.16% 0.0007 58.62% - 1.70% 0.0001 -
0.001824 16:50:37 - 0.11% 0.0007 58.89% - 1.54% 0.0002 -
0.001822 16:35:48 - 0.11% 0.0007 58.71% - 1.65% 0.0002 -
0.001820 16:29:38 - 0.77% 0.0007 58.54% - 1.76% 0.0001 -
0.001834 16:20:48 - 0.49% 0.0007 59.76% - 0.98% 0.0002 -
0.001843 16:11:40 - 0.05% 0.0007 60.54% - 0.49% 0.0002 -
0.001844 16:06:00 - 0.05% 0.0007 60.63% - 0.43% 0.0002 -
0.001843 15:50:42 - 0.38% 0.0007 60.54% - 0.49% 0.0002 -
0.001850 15:35:50 - 0.05% 0.0007 61.15% - 0.11% 0.0002 -
0.001849 15:29:09 - 0.22% 0.0007 61.06% - 0.16% 0.0002 -
0.001845 15:23:37 - 0.05% 0.0007 60.71% - 0.38% 0.0002 -
0.001846 15:11:45 - 0.05% 0.0007 60.80% - 0.33% 0.0002 -
0.001847 14:50:57 - 0.05% 0.0007 60.89% - 0.27% 0.0002 -
0.001846 14:36:00 - 0.16% 0.0007 60.80% - 0.33% 0.0002 -
0.001843 14:29:38 - 0.16% 0.0007 60.54% - 0.49% 0.0002 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی