کی -9 اینو

K-9 INU
نرخ فعلی:: 0.000179 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000179 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000179 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کی -9 اینو

در حال حاضر قیمت کی -9 اینو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کی -9 اینو 0.000179 دلار می باشد

قیمت کی -9 اینو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کی -9 اینو روز گذشته برابر با 0.000179 دلار بود

قیمت کی -9 اینو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کی -9 اینو نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت کی -9 اینو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کی -9 اینو برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کی -9 اینو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000182 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کی -9 اینو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000171 دلار

قیمت کی -9 اینو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کی -9 اینو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار کی -9 اینو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کی -9 اینو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کی -9 اینو در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار کی -9 اینو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کی -9 اینو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کی -9 اینو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 0.000665 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 73.09 درصدی یا 0.000486 دلار کی -9 اینو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کی -9 اینو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کی -9 اینو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 0.000665 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 73.09 درصدی یا 0.000486 دلار کی -9 اینو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کی -9 اینو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کی -9 اینو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 0.000665 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 73.09 درصدی یا 0.000486 دلار کی -9 اینو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کی -9 اینو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کی -9 اینو برابر است با 0.00067 دلار که در تاریخ پنجشنبه 20 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کی -9 اینو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کی -9 اینو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.678363 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کی -9 اینو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به کی -9 اینو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کی -9 اینو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کی -9 اینو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 73.09 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کی -9 اینو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کی -9 اینو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  73.09 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کی -9 اینو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کی -9 اینو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 73.09 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کی -9 اینو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.37  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کی -9 اینو، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کی -9 اینو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کی -9 اینو، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کی -9 اینو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کی -9 اینو،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کی -9 اینو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کی -9 اینو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کی -9 اینو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 21.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کی -9 اینو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کی -9 اینو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کی -9 اینو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کی -9 اینو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کی -9 اینو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کی -9 اینو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین