جینبی توکن

Jinbi Token
نرخ فعلی:: 1,118.75 0.06
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 1,118.75 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,118.75 0.06

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات جینبی توکن

در حال حاضر قیمت جینبی توکن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر جینبی توکن 1,118.75 دلار می باشد

قیمت جینبی توکن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت جینبی توکن روز گذشته برابر با 1,119.42 دلار بود

قیمت جینبی توکن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت جینبی توکن نسبت به روز گذشته 0.67 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت جینبی توکن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای جینبی توکن برابر با 1,119.86 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای جینبی توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,121.39 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای جینبی توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,117.89 دلار

قیمت جینبی توکن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر جینبی توکن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 1,098.44 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.84 درصدی یا 20.31 دلار جینبی توکن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت جینبی توکن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر جینبی توکن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 1,120.15 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.12  درصدی یا 1.4 دلار جینبی توکن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت جینبی توکن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر جینبی توکن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 203.998419 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 448.41 درصدی یا 914.751581 دلار جینبی توکن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت جینبی توکن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر جینبی توکن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 125.173092 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 793.76 درصدی یا 993.576908 دلار جینبی توکن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت جینبی توکن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر جینبی توکن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 دی 1399  با رقم 247.432247 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 352.14 درصدی یا 871.317753 دلار جینبی توکن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت جینبی توکن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای جینبی توکن برابر است با 1,174.63 دلار که در تاریخ دوشنبه 22 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در جینبی توکن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به جینبی توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.293061 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید جینبی توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به جینبی توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.12 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در جینبی توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به جینبی توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 448.41 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در جینبی توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به جینبی توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  793.76 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در جینبی توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به جینبی توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 352.14 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در جینبی توکن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت جینبی توکن، 0.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در جینبی توکن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت جینبی توکن، 0.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در جینبی توکن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت جینبی توکن،  0.12 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در جینبی توکن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت جینبی توکن،  0.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در جینبی توکن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 15.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت جینبی توکن،  0.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در جینبی توکن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت جینبی توکن،  0.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در جینبی توکن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت جینبی توکن،  0.12 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات جینبی توکن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین