IXTUS Edutainment

IXTUS Edutainment
نرخ فعلی:: 0.00023488 0
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.00023488 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.00023488 0
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ۱۵ اردیبهشت

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 72.45% 2021/05/05 1400/02/15
0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0002 72.45% 2019/10/01 1398/07/9

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی