آی ایکس کوین

Ixcoin
نرخ فعلی:: 0.058164 4.74
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.058164 4.74

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.058164 4.74

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات آی ایکس کوین

در حال حاضر قیمت آی ایکس کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر آی ایکس کوین 0.058164 دلار می باشد

قیمت آی ایکس کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت آی ایکس کوین روز گذشته برابر با 0.055745 دلار بود

قیمت آی ایکس کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت آی ایکس کوین نسبت به روز گذشته 0.0024 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت آی ایکس کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای آی ایکس کوین برابر با 0.055756 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آی ایکس کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.058164 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای آی ایکس کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.05523 دلار

قیمت آی ایکس کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آی ایکس کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 0.09508 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 38.82 درصدی یا 0.036916 دلار آی ایکس کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت آی ایکس کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آی ایکس کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 0.094696 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 38.57  درصدی یا 0.036532 دلار آی ایکس کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت آی ایکس کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آی ایکس کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.138787 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 58.09 درصدی یا 0.080623 دلار آی ایکس کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت آی ایکس کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آی ایکس کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 0.099417 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 41.49 درصدی یا 0.041253 دلار آی ایکس کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت آی ایکس کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آی ایکس کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 0.04564 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 27.44 درصدی یا 0.012524 دلار آی ایکس کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت آی ایکس کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای آی ایکس کوین برابر است با 0.817265 دلار که در تاریخ سه شنبه 19 دی 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در آی ایکس کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آی ایکس کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 30.471712 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید آی ایکس کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به آی ایکس کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 38.57 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در آی ایکس کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آی ایکس کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 58.09 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در آی ایکس کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به آی ایکس کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  41.49 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در آی ایکس کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به آی ایکس کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 27.44 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی ایکس کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی ایکس کوین، 38.57 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی ایکس کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی ایکس کوین، 38.57 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی ایکس کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی ایکس کوین،  38.57 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی ایکس کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی ایکس کوین،  38.57 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی ایکس کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 35.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی ایکس کوین،  38.57 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی ایکس کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی ایکس کوین،  38.57 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی ایکس کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی ایکس کوین،  38.57 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات آی ایکس کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین