ایریدیوم

Iridium
نرخ فعلی:: 0.028493 9.47
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.028493 9.47

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.028493 9.47

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ایریدیوم

در حال حاضر قیمت ایریدیوم چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ایریدیوم
0.028493 دلار
می باشد

قیمت ایریدیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ایریدیوم روز گذشته برابر با
0.031907 دلار
بود

قیمت ایریدیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ایریدیوم نسبت به روز گذشته
0.0034 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ایریدیوم در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ایریدیوم برابر با 0.031766 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ایریدیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.032322 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ایریدیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.02397 دلار

قیمت ایریدیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایریدیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 0.033405 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 14.7 درصدی یا 0.004912 دلار ایریدیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ایریدیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایریدیوم   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.046107 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 38.2  درصدی یا 0.017614 دلار ایریدیوم نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ایریدیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایریدیوم در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 0.010728 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 165.59 درصدی یا 0.017765 دلار ایریدیوم نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ایریدیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایریدیوم در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 0.005906 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 382.45 درصدی یا 0.022587 دلار ایریدیوم نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ایریدیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایریدیوم در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 0.000779 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3,558.85 درصدی یا 0.027714 دلار ایریدیوم نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ایریدیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ایریدیوم برابر است با 0.093569 دلار که در تاریخ چهارشنبه 21 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ایریدیوم چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ایریدیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.600902 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ایریدیوم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ایریدیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 38.2 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ایریدیوم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ایریدیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 165.59 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ایریدیوم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ایریدیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  382.45 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ایریدیوم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ایریدیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3,558.85 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایریدیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایریدیوم، 38.2 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایریدیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایریدیوم، 38.2 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایریدیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایریدیوم،  38.2 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایریدیوم نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایریدیوم،  38.2 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایریدیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایریدیوم،  38.2 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایریدیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایریدیوم،  38.2 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایریدیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 15.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایریدیوم،  38.2 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ایریدیوم

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی