آی کیو کش

IQ.cash
نرخ فعلی:: 0.003103 3.9
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.003103 3.9

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.003103 3.9

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

آی کیو کش در روز جاری

۱۵:۱۵:۲۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.003103 15:15:25 0.0003 10.47% 0.0001 3.90% 0.0001 3.87% 0.0005 -
0.003428 14:54:49 0.0003 10.51% 0.0002 6.33% 0.0002 6.36% 0.0002 -
0.003102 14:39:57 0.0003 9.77% 0.0001 3.93% 0.0001 3.90% 0.0005 -
0.003405 14:15:35 0.0002 4.80% 0.0002 5.61% 0.0002 5.65% 0.0002 -
0.003249 13:54:47 0.0002 4.80% - 0.78% - 0.81% 0.0003 -
0.003405 13:40:56 0.0003 8.86% 0.0002 5.61% 0.0002 5.65% 0.0002 -
0.003128 11:45:58 0.0001 3.04% 0.0001 3.07% 0.0001 3.04% 0.0005 -
0.003223 11:41:23 - 0.03% - 0.03% - - 0.0004 -
0.003222 10:54:39 0.0002 6.16% - 0.06% - 0.03% 0.0004 -
0.003035 10:32:58 0.0002 6.16% 0.0002 6.23% 0.0002 6.19% 0.0005 -
0.003222 10:29:43 0.0002 6.20% - 0.06% - 0.03% 0.0004 -
0.003034 09:44:31 0.0001 3.13% 0.0002 6.26% 0.0002 6.23% 0.0005 -
0.003129 09:36:01 - 0.03% 0.0001 3.04% 0.0001 3% 0.0005 -
0.003128 08:24:38 0.0001 3.01% 0.0001 3.07% 0.0001 3.04% 0.0005 -
0.003222 08:14:38 0.0001 2.97% - 0.06% - 0.03% 0.0004 -
0.003129 07:54:37 0.0001 3.13% 0.0001 3.04% 0.0001 3% 0.0005 -
0.003034 07:35:02 - 0.03% 0.0002 6.26% 0.0002 6.23% 0.0005 -
0.003035 07:14:44 - 0.03% 0.0002 6.23% 0.0002 6.19% 0.0005 -
0.003034 07:09:26 - 0.03% 0.0002 6.26% 0.0002 6.23% 0.0005 -
0.003035 05:48:41 - 0.03% 0.0002 6.23% 0.0002 6.19% 0.0005 -
0.003034 05:19:00 0.0001 3.10% 0.0002 6.26% 0.0002 6.23% 0.0005 -
0.003128 04:40:59 0.0001 3.01% 0.0001 3.07% 0.0001 3.04% 0.0005 -
0.003222 03:36:35 0.0001 3.01% - 0.06% - 0.03% 0.0004 -
0.003128 02:55:51 0.0001 3.06% 0.0001 3.07% 0.0001 3.04% 0.0005 -
0.003035 02:36:43 - 0.03% 0.0002 6.23% 0.0002 6.19% 0.0005 -
0.003034 02:11:52 0.0001 3.10% 0.0002 6.26% 0.0002 6.23% 0.0005 -
0.003128 01:55:12 0.0001 3.01% 0.0001 3.07% 0.0001 3.04% 0.0005 -
0.003222 01:29:21 0.0002 6.20% - 0.06% - 0.03% 0.0004 -
0.003034 01:14:44 0.0002 6.23% 0.0002 6.26% 0.0002 6.23% 0.0005 -
0.003223 00:34:53 - - - 0.03% - - 0.0004 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین