میوتا

IOTA
نرخ فعلی:: 1.22 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.22 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.22 -
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

میوتا در بازارهای جهانی

صرافی جفت ارزی قیمت (دلار) قیمت حجم سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
باینانس
باینانس
MIOTA / USDT
$ 1.24 1.25 USDT 19.76 M (0.1%) 531.16 K (0.09%)
299.106 K
232.057 K
26 مهر 1400 - 05:48
باینانس
باینانس
MIOTA / BTC
$ 1.28 0.00002662 BTC 4.62 M (0.03%) 510.76 K (0.09%)
-
510.761 K
12 مهر 1400 - 05:43
باینانس
باینانس
MIOTA / ETH
$ 1.60 0.00045380 ETH 1.35 M (0%) 130.56 K (0.03%)
59.145 K
71.413 K
17 شهریور 1400 - 23:47
باینانس
باینانس
MIOTA / BNB
$ 1.62 0.00380400 BNB 1.19 M (0%) 136.86 K (0.03%)
87.552 K
49.311 K
17 شهریور 1400 - 23:47
باینانس
باینانس
MIOTA / BUSD
$ 1.63 1.59 BUSD 10.63 M (0.02%) 70.35 K (0.02%)
27.984 K
42.367 K
17 شهریور 1400 - 23:47
باینانس یو اس
باینانس یو اس
MIOTA / USDT
$ 1.24 1.24 USDT 868.20 K (0.11%) 245.51 K (0.3%)
116.890 K
128.617 K
27 مهر 1400 - 12:48
بیت فینکس
بیت فینکس
MIOTA / USDT
$ 1.23 1.23 USDT 1.75 M (0.16%) 1.31 M (0.19%)
658.573 K
653.168 K
27 مهر 1400 - 12:48
بیت فینکس
بیت فینکس
MIOTA / BTC
$ 1.23 0.00001991 BTC 170.13 K (0.02%) 349.80 K (0.05%)
180.405 K
169.392 K
27 مهر 1400 - 12:48
بیت فینکس
بیت فینکس
MIOTA / ETH
$ 1.23 0.00032533 ETH 43.45 K (0%) 93.31 K (0.01%)
51.381 K
41.927 K
27 مهر 1400 - 12:48
بیت فینکس
بیت فینکس
MIOTA / EUR
$ 1.23 1.06 EUR 13.82 K (0%) 1.35 M (0.2%)
519.987 K
831.203 K
27 مهر 1400 - 12:48
بیت فینکس
بیت فینکس
MIOTA / JPY
$ 1.23 140.16 JPY 9.38 K (0%) 1.44 M (0.21%)
921.866 K
520.140 K
27 مهر 1400 - 12:48
بیت فینکس
بیت فینکس
MIOTA / GBP
$ 1.23 0.89327000 GBP 3.34 K (0%) 1.54 M (0.23%)
902.935 K
640.998 K
27 مهر 1400 - 12:48
بیت ویوو
بیت ویوو
MIOTA / EUR
$ 1.24 1.06 EUR 183.31 K (0.11%) 174.44 K (0.54%)
105.443 K
68.994 K
27 مهر 1400 - 12:58
بیت پاندا
بیت پاندا
MIOTA / EUR
$ 1.25 1.08 EUR 78.23 K (1.3%) 41.21 K (1.62%)
5.219 K
35.987 K
27 مهر 1400 - 12:58
دراگون ای ایکس
دراگون ای ایکس
MIOTA / USDT
$ 1.22 1.22 USDT 1.64 M (0.45%) 0.00 (0%)
-
-
27 مهر 1400 - 13:08
لیکوئید
لیکوئید
MIOTA / BTC
$ 1.42 0.00002300 BTC 49.00 (0%) 545.10 (0%)
545.104
-
26 مهر 1400 - 19:28
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
MIOTA / BTC
$ 1.52 0.00003269 BTC 506.58 K (0%) 13.29 K (0.01%)
9.513 K
3.773 K
17 شهریور 1400 - 23:47
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
MIOTA / ETH
$ 1.52 0.00043100 ETH 132.69 K (0%) 13.95 K (0.02%)
7.472 K
6.475 K
17 شهریور 1400 - 23:47
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
MIOTA / USDT
$ 1.40 1.40 USDT 13.92 M (0.34%) 206.37 K (0.17%)
182.613 K
23.757 K
19 مهر 1400 - 04:47
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
MIOTA / HIT
$ 1.23 3.34 HIT 6.00 (0%) 11.71 K (0%)
-
11.715 K
22 مهر 1400 - 05:48
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
MIOTA / ETH
$ 1.18 0.00031467 ETH 324.90 K (0.02%) 12.15 K (0%)
10.820 K
1.331 K
26 مهر 1400 - 20:48
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
MIOTA / BTC
$ 1.18 0.00001941 BTC 1.01 M (0.05%) 13.53 K (0%)
11.997 K
1.530 K
25 مهر 1400 - 16:47
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
MIOTA / USDT
$ 1.21 1.22 USDT 1.73 M (0.08%) 11.25 K (0%)
495.705
10.752 K
22 مهر 1400 - 05:48
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
MIOTA / BNB
$ 1.24 0.00253300 BNB 226.98 K (0.01%) 69.85 K (0.18%)
49.958 K
19.893 K
27 مهر 1400 - 13:08
کوینکس
کوینکس
MIOTA / BTC
$ 1.27 0.00002038 BTC 4.48 K (0%) 3.11 K (0.02%)
-
3.114 K
27 مهر 1400 - 12:58
کوینکس
کوینکس
MIOTA / USDT
$ 1.27 1.27 USDT 65.44 K (0.06%) 19.10 K (0.15%)
14.524 K
4.574 K
27 مهر 1400 - 12:58
کوینکس
کوینکس
MIOTA / BCH
$ 1.30 0.00211076 BCH 4.18 K (0%) 290.79 (0%)
-
290.788
27 مهر 1400 - 12:58
گیت دات آی او
گیت دات آی او
MIOTA / BTC
$ 1.60 0.00003429 BTC 10.24 K (0%) 5.90 K (0%)
5.388 K
509.876
18 شهریور 1400 - 00:03
گیت دات آی او
گیت دات آی او
MIOTA / USDT
$ 1.58 1.57 USDT 159.32 K (0.02%) 4.55 K (0%)
3.967 K
581.047
18 شهریور 1400 - 00:03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی