آی او اس توکن / IOStoken

IOStoken
نرخ فعلی:: 0.016797 13.05
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.016797 13.05
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.016797 13.05
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۱:۴۴:۳۶

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.016797 21:44:36 0.0004 2.34% 0.0022 13.05% 0.002 11.85% 0.0112 -
0.016413 21:24:13 0.0004 2.28% 0.0026 15.69% 0.0024 14.46% 0.0116 -
0.016787 21:07:26 0.0001 0.86% 0.0022 13.12% 0.002 11.91% 0.0112 -
0.016644 20:45:27 0.0003 2.13% 0.0023 14.09% 0.0021 12.88% 0.0114 -
0.016297 20:24:41 0.0004 2.44% 0.0027 16.52% 0.0025 15.28% 0.0117 -
0.015909 20:06:33 0.0003 1.86% 0.0031 19.36% 0.0029 18.09% 0.0121 -
0.015619 19:50:39 - 0.10% 0.0034 21.58% 0.0032 20.28% 0.0124 -
0.015634 19:47:18 0.0003 1.63% 0.0034 21.46% 0.0032 20.17% 0.0124 -
0.015383 19:24:19 0.0003 2.17% 0.0036 23.44% 0.0034 22.13% 0.0126 -
0.015057 19:04:45 0.0002 1.11% 0.0039 26.11% 0.0037 24.77% 0.0129 -
0.014892 18:42:53 0.0001 0.87% 0.0041 27.51% 0.0039 26.15% 0.0131 -
0.015022 18:27:46 - 0.07% 0.004 26.41% 0.0038 25.06% 0.013 -
0.015033 18:23:24 0.0001 0.47% 0.004 26.32% 0.0038 24.97% 0.013 -
0.015104 18:08:39 0.0004 2.70% 0.0039 25.72% 0.0037 24.38% 0.0129 -
0.015512 17:51:23 - 0.05% 0.0035 22.41% 0.0033 21.11% 0.0125 -
0.015505 17:46:33 0.0005 3.39% 0.0035 22.47% 0.0033 21.17% 0.0125 -
0.014997 17:31:44 0.0002 1.29% 0.004 26.62% 0.0038 25.27% 0.013 -
0.015190 17:25:58 0.0008 5.23% 0.0038 25.01% 0.0036 23.68% 0.0128 -
0.015985 17:06:40 0.0002 1.21% 0.003 18.79% 0.0028 17.53% 0.012 -
0.016178 16:47:28 - 0.15% 0.0028 17.38% 0.0026 16.13% 0.0118 -
0.016153 16:43:56 0.0004 2.20% 0.0028 17.56% 0.0026 16.31% 0.0118 -
0.016508 16:26:56 0.0005 2.88% 0.0025 15.03% 0.0023 13.81% 0.0115 -
0.016983 16:11:20 0.0004 2.09% 0.002 11.81% 0.0018 10.62% 0.011 -
0.017338 15:43:00 0.0003 1.57% 0.0017 9.52% 0.0014 8.36% 0.0107 -
0.017610 15:24:14 0.0008 4.64% 0.0014 7.83% 0.0012 6.68% 0.0104 -
0.016829 15:05:46 0.0005 2.96% 0.0022 12.83% 0.002 11.63% 0.0112 -
0.017327 14:45:29 0.0001 0.30% 0.0017 9.59% 0.0015 8.43% 0.0107 -
0.017379 14:24:54 0.0003 1.44% 0.0016 9.26% 0.0014 8.10% 0.0106 -
0.017629 14:05:30 - 0.07% 0.0014 7.71% 0.0012 6.57% 0.0104 -
0.017617 13:46:27 - 0.22% 0.0014 7.79% 0.0012 6.64% 0.0104 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی