IOEX

IOEX
نرخ فعلی:: 0.058140 5.4
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.058140 5.4
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.058140 5.4
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۳۹:۲۳

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.058140
قیمت ریالی 14,000
بالاترین قیمت روز 0.063124
پایین ترین قیمت روز 0.054168
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.063124
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۹:۳۹:۲۳
نرخ روز گذشته 0.061279
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 5.4%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0031
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,399,982 ریال
سکه
9,241,890 ریال
دلار
9,278,802 ریال
یورو
9,202,107 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0061 11.6295% 1400/02/18
یک ماه 0.0477 455.6671% 1399/03/04
شش ماه 0.0477 455.6671% 1399/03/04
یک سال 0.0471 428.1709% 1399/02/26
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.04
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.02

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.01

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.04 0.04 0.04 0.04 -
حمایت 2 (S2) 0.04 0.05 0.04 0.05 -
حمایت 1 (S1) 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05
نقطه پیوت (PP) 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05
مقاومت 1 (R1) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
مقاومت 2 (R2) 0.06 0.06 0.06 0.06 -
مقاومت 3 (R3) 0.07 0.06 0.06 0.07 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 0.0559 0.0517 0.0664 0.0613 9.60% 0.0054
1400/02/19 0.0611 0.0489 0.0623 0.0559 7.35% 0.0038
1400/02/18 0.0551 0.0521 0.0551 0.0521 8.95% 0.0047
1400/02/17 0.0567 0.0567 0.0567 0.0567 0.09% 0.0001
1400/02/16 0.0569 0.0559 0.0618 0.0568 0.26% 0.0001
1400/02/15 0.0586 0.0566 0.0586 0.0569 444.24% 0.0465
1399/03/4 0.0103 0.0103 0.0106 0.0105 2.33% 0.0002
1399/02/30 0.0112 0.0107 0.0112 0.0107 1.21% 0.0001
1399/02/29 0.0109 0.0108 0.0111 0.0108 0.76% 0.0001
1399/02/27 0.0114 0.0109 0.0119 0.0109 0.81% 0.0001
1399/02/26 0.0116 0.0110 0.0116 0.0110 0.58% 0.0001
1399/02/25 0.0111 0.0106 0.0115 0.0111 12.69% 0.0012
1399/02/24 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 4.65% 0.0005
1399/02/23 0.0103 0.0103 0.0103 0.0103 2.96% 0.0003
1399/02/22 0.0100 0.0100 0.0106 0.0106 1.69% 0.0002
1399/02/21 0.0107 0.0103 0.0107 0.0104 5.56% 0.0005
1399/02/20 0.0109 0.0099 0.0109 0.0099 17.42% 0.0017
1399/02/19 0.0104 0.0104 0.0116 0.0116 7.25% 0.0008
1399/02/18 0.0105 0.0101 0.0114 0.0108 4.12% 0.0004
1399/02/17 0.0109 0.0100 0.0115 0.0104 10.64% 0.0011
1399/02/16 0.0117 0.0104 0.0117 0.0115 0.59% 0.0001
1399/02/15 0.0107 0.0106 0.0115 0.0114 8.21% 0.0009
1399/02/14 0.0115 0.0103 0.0119 0.0105 9.52% 0.001
1399/02/13 0.0113 0.0107 0.0138 0.0115 6.49% 0.0007
1399/02/12 0.0114 0.0111 0.0133 0.0123 6.49% 0.0007
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.058140 19:39:23 0.0001 0.13% 0.0031 5.40%
0.058065 19:24:29 0.001 1.68% 0.0032 5.54%
0.059038 19:09:25 - 0.01% 0.0022 3.80%
0.059041 18:55:00 0.0004 0.68% 0.0022 3.79%
0.058645 18:39:28 - 0.01% 0.0026 4.49%
0.058649 18:23:28 0.0004 0.73% 0.0026 4.48%
0.058222 17:56:41 0.004 7.39% 0.0031 5.25%
0.054216 14:39:37 - 0.09% 0.0071 13.03%
0.054168 13:40:48 0.0031 5.78% 0.0071 13.13%
0.057300 12:55:56 - 0.01% 0.004 6.94%
0.057307 12:40:54 - 0.01% 0.004 6.93%
0.057300 12:25:23 0.0011 1.97% 0.004 6.94%
0.058429 11:23:39 - 0.07% 0.0029 4.88%
0.058386 11:08:38 0.0019 3.41% 0.0029 4.95%
0.056462 10:40:00 0.0001 0.12% 0.0048 8.53%
0.056527 10:25:01 - 0.01% 0.0048 8.41%
0.056523 10:10:00 0.0011 1.98% 0.0048 8.41%
0.055425 09:55:47 0.0023 4.16% 0.0059 10.56%
0.057728 09:23:50 0.0021 3.71% 0.0036 6.15%
0.055665 08:23:39 0.0045 8.03% 0.0056 10.09%
0.060133 11:40:19 0.0002 0.31% 0.0011 1.91%
0.059947 11:24:47 - 0.01% 0.0013 2.22%
0.059954 11:08:12 0.0018 3.12% 0.0013 2.21%
0.058140 04:52:16 - 0.02% 0.0031 5.40%
0.058151 04:37:19 0.0019 3.21% 0.0031 5.38%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی