اینتر ولیو

InterValue
نرخ فعلی:: 0.001502 0.07
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.001502 0.07

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.001502 0.07

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اینتر ولیو

در حال حاضر قیمت اینتر ولیو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اینتر ولیو
0.001502 دلار
می باشد

قیمت اینتر ولیو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اینتر ولیو روز گذشته برابر با
0.001909 دلار
بود

قیمت اینتر ولیو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اینتر ولیو نسبت به روز گذشته
0.0004 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت اینتر ولیو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اینتر ولیو برابر با 0.001501 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اینتر ولیو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001502 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اینتر ولیو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001501 دلار

قیمت اینتر ولیو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینتر ولیو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 0.001643 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.58 درصدی یا 0.000141 دلار اینتر ولیو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اینتر ولیو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینتر ولیو   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 0.002078 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 27.7  درصدی یا 0.000576 دلار اینتر ولیو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اینتر ولیو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینتر ولیو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 0.00243 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 38.18 درصدی یا 0.000928 دلار اینتر ولیو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اینتر ولیو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینتر ولیو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 0.001369 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.74 درصدی یا 0.000133 دلار اینتر ولیو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اینتر ولیو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینتر ولیو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 0.000102 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1,368.08 درصدی یا 0.0014 دلار اینتر ولیو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اینتر ولیو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اینتر ولیو برابر است با 0.02067 دلار که در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اینتر ولیو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اینتر ولیو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 16.473459 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اینتر ولیو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینتر ولیو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 27.7 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اینتر ولیو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینتر ولیو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 38.18 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اینتر ولیو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینتر ولیو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  9.74 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اینتر ولیو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به اینتر ولیو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1,368.08 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینتر ولیو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینتر ولیو، 27.7 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینتر ولیو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینتر ولیو، 27.7 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینتر ولیو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینتر ولیو،  27.7 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینتر ولیو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینتر ولیو،  27.7 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینتر ولیو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینتر ولیو،  27.7 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینتر ولیو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینتر ولیو،  27.7 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینتر ولیو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینتر ولیو،  27.7 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اینتر ولیو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی