اینتر ولیو

InterValue
نرخ فعلی:: 0.001960 0.2
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.001960 0.2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.001960 0.2
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۸:۳۶:۳۶

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.001960
قیمت ریالی 600
بالاترین قیمت روز 0.002236
پایین ترین قیمت روز 0.001941
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.001965
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۸:۳۶:۳۶
نرخ روز گذشته 0.001964
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.2%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
11,014,576 ریال
سکه
11,247,630 ریال
دلار
11,319,621 ریال
یورو
11,473,260 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0001 6.9767% 1400/06/26
یک ماه 0.0002 9.9888% 1400/06/02
شش ماه 0.0015 302.3236% 1399/03/04
یک سال 0.0015 302.3236% 1399/03/04
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/06/30 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.05% 0
1400/06/29 0.0025 0.0019 0.0025 0.0020 25.88% 0.0005
1400/06/28 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.28% 0
1400/06/27 0.0021 0.0019 0.0025 0.0025 17.61% 0.0004
1400/06/26 0.0025 0.0021 0.0025 0.0021 18.51% 0.0004
1400/06/25 0.0019 0.0019 0.0025 0.0025 28.65% 0.0006
1400/06/24 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.26% 0
1400/06/23 0.0024 0.0019 0.0025 0.0019 23.43% 0.0005
1400/06/22 0.0019 0.0019 0.0024 0.0024 24.13% 0.0005
1400/06/21 0.0019 0.0019 0.0025 0.0019 0.16% 0
1400/06/20 0.0020 0.0019 0.0025 0.0019 1.39% 0
1400/06/19 0.0025 0.0020 0.0025 0.0020 25.85% 0.0005
1400/06/18 0.0030 0.0020 0.0030 0.0025 21.80% 0.0005
1400/06/17 0.0036 0.0020 0.0036 0.0030 20.55% 0.0006
1400/06/16 0.0019 0.0019 0.0038 0.0036 91.81% 0.0017
1400/06/15 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.11% 0
1400/06/14 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 - -
1400/06/13 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 1.37% 0
1400/06/12 0.0024 0.0019 0.0024 0.0019 26.66% 0.0005
1400/06/11 0.0025 0.0024 0.0025 0.0024 1.61% 0
1400/06/10 0.0019 0.0019 0.0025 0.0025 28.42% 0.0005
1400/06/9 0.0025 0.0019 0.0025 0.0019 29% 0.0006
1400/06/8 0.0025 0.0019 0.0025 0.0025 0.65% 0
1400/06/7 0.0025 0.0019 0.0025 0.0025 0.24% 0
1400/06/6 0.0093 0.0025 0.0095 0.0025 0.24% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.001960 18:36:36 - 0.10% - 0.20%
0.001962 18:32:30 - 0.05% - 0.10%
0.001961 18:22:05 - 0.05% - 0.15%
0.001962 18:12:18 - 0.05% - 0.10%
0.001961 18:07:46 - 0.10% - 0.15%
0.001959 17:52:20 - 0.05% - 0.26%
0.001960 17:36:45 - 0.05% - 0.20%
0.001959 17:22:29 - 0.15% - 0.26%
0.001962 17:11:55 - 0.10% - 0.10%
0.001960 17:06:57 - 0.10% - 0.20%
0.001962 16:52:25 - 0.15% - 0.10%
0.001959 16:29:28 - 0.15% - 0.26%
0.001962 16:23:13 - 0.05% - 0.10%
0.001961 16:12:59 - 0.05% - 0.15%
0.001960 16:09:30 - 0.05% - 0.20%
0.001961 15:50:00 - 0.15% - 0.15%
0.001958 15:32:33 - 0.15% - 0.31%
0.001961 15:22:00 - 0.20% - 0.15%
0.001957 15:12:15 - 0.15% - 0.36%
0.001960 15:07:41 - 0.20% - 0.20%
0.001956 14:49:56 - 0.20% - 0.41%
0.001960 14:36:55 - 0.10% - 0.20%
0.001958 14:29:33 - 0.10% - 0.31%
0.001960 14:22:55 - 0.05% - 0.20%
0.001959 14:12:45 - 0.10% - 0.26%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی