اینتلجت ریشیو ست

Intelligent Ratio Set
نرخ فعلی:: 2,868.23 0.18
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 2,868.23 0.18

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2,868.23 0.18

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اینتلجت ریشیو ست

در حال حاضر قیمت اینتلجت ریشیو ست چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اینتلجت ریشیو ست 2,868.23 دلار می باشد

قیمت اینتلجت ریشیو ست روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اینتلجت ریشیو ست روز گذشته برابر با 2,871.05 دلار بود

قیمت اینتلجت ریشیو ست نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اینتلجت ریشیو ست نسبت به روز گذشته 2.82 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت اینتلجت ریشیو ست در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اینتلجت ریشیو ست برابر با 2,864.76 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اینتلجت ریشیو ست به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,868.23 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اینتلجت ریشیو ست به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,860.56 دلار

قیمت اینتلجت ریشیو ست نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینتلجت ریشیو ست در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 24 دی 1400  با رقم 3,038.89 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.61 درصدی یا 170.66 دلار اینتلجت ریشیو ست نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اینتلجت ریشیو ست نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینتلجت ریشیو ست در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1400  با رقم 3,679.76 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 22.05  درصدی یا 811.53 دلار اینتلجت ریشیو ست نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اینتلجت ریشیو ست نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینتلجت ریشیو ست در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 29 مهر 1400  با رقم 3,802.69 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 24.57 درصدی یا 934.46 دلار اینتلجت ریشیو ست نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اینتلجت ریشیو ست نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینتلجت ریشیو ست در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 30 تیر 1400  با رقم 1,644.15 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 74.45 درصدی یا 1,224.08 دلار اینتلجت ریشیو ست نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اینتلجت ریشیو ست نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینتلجت ریشیو ست در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 بهمن 1399  با رقم 1,277.85 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 124.45 درصدی یا 1,590.38 دلار اینتلجت ریشیو ست نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اینتلجت ریشیو ست تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اینتلجت ریشیو ست برابر است با 4,407.57 دلار که در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اینتلجت ریشیو ست چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اینتلجت ریشیو ست تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.087152 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اینتلجت ریشیو ست چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینتلجت ریشیو ست تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 22.05 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اینتلجت ریشیو ست چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 29 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینتلجت ریشیو ست، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 24.57 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اینتلجت ریشیو ست چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 30 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینتلجت ریشیو ست تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  74.45 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اینتلجت ریشیو ست چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به اینتلجت ریشیو ست، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 124.45 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینتلجت ریشیو ست نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.79  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینتلجت ریشیو ست، 22.05 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینتلجت ریشیو ست نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینتلجت ریشیو ست، 22.05 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینتلجت ریشیو ست نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینتلجت ریشیو ست،  22.05 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینتلجت ریشیو ست نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینتلجت ریشیو ست،  22.05 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینتلجت ریشیو ست نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 22.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینتلجت ریشیو ست،  22.05 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینتلجت ریشیو ست نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینتلجت ریشیو ست،  22.05 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینتلجت ریشیو ست نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینتلجت ریشیو ست،  22.05 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اینتلجت ریشیو ست

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین