Insight Chain

Insight Chain
نرخ فعلی:: 1.2613 0.26
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.2613 0.26
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.2613 0.26
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۲:۵۶:۰۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Insight Chain 0.0029 0.0070 0.2440 0.0561 0.4631 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2613 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2613 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2613 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2613 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.13%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی