InnovativeBioresearchClassic

InnovativeBioresearchClassic
نرخ فعلی:: 0.000001 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000001 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000001 -
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

InnovativeBioresearchClassic در یک نگاه ۲۰ مرداد

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.000001
قیمت ریالی 2
بالاترین قیمت روز 1.36056588778559E06
پایین ترین قیمت روز 0.000001
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۰ مرداد
نرخ روز گذشته 0.000001
درصد تغییر نسبت به روز گذشته -%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه InnovativeBioresearchClassic

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,807,517 ریال
سکه
10,867,609 ریال
دلار
10,996,048 ریال
یورو
11,108,371 ریال

نوسانات InnovativeBioresearchClassic در روز جاری

عملکرد InnovativeBioresearchClassic

یک هفته - - -
یک ماه - - -
شش ماه - - -
یک سال - - -
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (EMA) InnovativeBioresearchClassic

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 1.23
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 1.26
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 1.09
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 9.39
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 7.19
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 4.41
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 2.49

‌میانگین متحرک (SMA) InnovativeBioresearchClassic

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 1.28
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 1.28
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 1.20
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 8.32
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 5.59
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 2.79
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 1.39

سطوح ‌حمایت و مقاومت InnovativeBioresearchClassic

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) -1,814,087.85 -907,043.92 -1,700,707.35 -2,040,848.83 -
حمایت 2 (S2) -907,043.92 -387,307.75 -1,587,236.16 -1,020,424.41 -
حمایت 1 (S1) -453,521.96 -66,214.20 -1,473,901.02 -680,282.94 9.99
نقطه پیوت (PP) 453,521.96 453,521.96 453,521.96 340,141.47 680,282.94
مقاومت 1 (R1) 907,043.92 973,258.13 1,473,901.02 680,282.94 1,360,565.88
مقاومت 2 (R2) 1,814,087.85 1,294,351.68 1,587,236.16 1,700,707.35 -
مقاومت 3 (R3) 2,267,609.81 1,814,087.85 1,700,707.35 2,040,848.83 -

نمودار کندل‌استیک InnovativeBioresearchClassic در روز جاری

نمودار نوسان InnovativeBioresearchClassic در همه ادوار

آرشیو قیمت‌های InnovativeBioresearchClassic

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/05/20 1,360,565.8878 0.0000 1,360,565.8878 0.0000 34% 0
1400/05/19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.49% 0
1400/05/18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.49% 0
1400/05/17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.49% 0
1400/05/16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.49% 0
1400/05/15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.88% 0
1400/05/14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.78% 0
1400/05/13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - -
1400/05/12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.78% 0
1400/05/11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.38% 0
1400/05/10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.38% 0
1400/05/9 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.57% 0
1400/05/8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.79% 0
1400/05/7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.56% 0
1400/05/6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.53% 0
1400/05/5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.82% 0
1400/05/4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - -
1400/05/3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 94.29% 0
1400/05/2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 775% 0
1400/05/1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.29% 0
1400/04/31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - -
1400/04/30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.29% 0
1400/04/29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.50% 0
1400/04/28 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.50% 0
1400/04/27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.50% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

InnovativeBioresearchClassic در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات InnovativeBioresearchClassic

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی