اینک پروتکل

Ink Protocol
نرخ فعلی:: 0.000685 2.39
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000685 2.39

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000685 2.39

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اینک پروتکل

در حال حاضر قیمت اینک پروتکل چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اینک پروتکل 0.000685 دلار می باشد

قیمت اینک پروتکل روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اینک پروتکل روز گذشته برابر با 0.000675 دلار بود

قیمت اینک پروتکل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اینک پروتکل نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت اینک پروتکل در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اینک پروتکل برابر با 0.000669 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اینک پروتکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000706 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اینک پروتکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000659 دلار

قیمت اینک پروتکل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینک پروتکل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 0.000867 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 20.99 درصدی یا 0.000182 دلار اینک پروتکل نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اینک پروتکل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینک پروتکل در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 0.000958 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 28.49  درصدی یا 0.000273 دلار اینک پروتکل نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اینک پروتکل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینک پروتکل در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.000927 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 26.12 درصدی یا 0.000242 دلار اینک پروتکل نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اینک پروتکل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینک پروتکل در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 0.001409 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 51.38 درصدی یا 0.000724 دلار اینک پروتکل نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اینک پروتکل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینک پروتکل در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 0.001246 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 45.01 درصدی یا 0.000561 دلار اینک پروتکل نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اینک پروتکل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اینک پروتکل برابر است با 0.100461 دلار که در تاریخ یکشنبه 13 اسفند 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اینک پروتکل چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اینک پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.327666 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اینک پروتکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینک پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 28.49 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اینک پروتکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینک پروتکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 26.12 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اینک پروتکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینک پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  51.38 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اینک پروتکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به اینک پروتکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 45.01 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینک پروتکل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینک پروتکل، 28.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینک پروتکل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینک پروتکل، 28.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینک پروتکل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینک پروتکل،  28.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینک پروتکل نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینک پروتکل،  28.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینک پروتکل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 35.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینک پروتکل،  28.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینک پروتکل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینک پروتکل،  28.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینک پروتکل نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینک پروتکل،  28.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اینک پروتکل

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین