اینجکتیو پروتکل

Injective Protocol
نرخ فعلی:: 8.31 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 8.31 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 8.31 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اینجکتیو پروتکل

در حال حاضر قیمت اینجکتیو پروتکل چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اینجکتیو پروتکل 8.31 دلار می باشد

قیمت اینجکتیو پروتکل روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اینجکتیو پروتکل روز گذشته برابر با 8.31 دلار بود

قیمت اینجکتیو پروتکل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اینجکتیو پروتکل نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت اینجکتیو پروتکل در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اینجکتیو پروتکل برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اینجکتیو پروتکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

8.32 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اینجکتیو پروتکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

8.13 دلار

قیمت اینجکتیو پروتکل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینجکتیو پروتکل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار اینجکتیو پروتکل نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اینجکتیو پروتکل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینجکتیو پروتکل در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 8.2 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.34  درصدی یا 0.11 دلار اینجکتیو پروتکل نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اینجکتیو پروتکل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینجکتیو پروتکل در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 12.707499 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 34.6 درصدی یا 4.397499 دلار اینجکتیو پروتکل نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اینجکتیو پروتکل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینجکتیو پروتکل در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 5.753435 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 44.43 درصدی یا 2.556565 دلار اینجکتیو پروتکل نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اینجکتیو پروتکل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینجکتیو پروتکل در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 7.041964 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 18. درصدی یا 1.268036 دلار اینجکتیو پروتکل نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اینجکتیو پروتکل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اینجکتیو پروتکل برابر است با 22.199777 دلار که در تاریخ جمعه 10 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اینجکتیو پروتکل چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اینجکتیو پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.605327 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اینجکتیو پروتکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینجکتیو پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.34 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اینجکتیو پروتکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینجکتیو پروتکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 34.6 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اینجکتیو پروتکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینجکتیو پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  44.43 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اینجکتیو پروتکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به اینجکتیو پروتکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 18. درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینجکتیو پروتکل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینجکتیو پروتکل، 1.34 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینجکتیو پروتکل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینجکتیو پروتکل، 1.34 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینجکتیو پروتکل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینجکتیو پروتکل،  1.34 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینجکتیو پروتکل نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینجکتیو پروتکل،  1.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینجکتیو پروتکل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 27.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینجکتیو پروتکل،  1.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینجکتیو پروتکل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینجکتیو پروتکل،  1.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینجکتیو پروتکل نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 29.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینجکتیو پروتکل،  1.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اینجکتیو پروتکل

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین