اینفلیشن کوین

InflationCoin
نرخ فعلی:: 0.000187 1.63
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000187 1.63

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000187 1.63

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اینفلیشن کوین

در حال حاضر قیمت اینفلیشن کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اینفلیشن کوین 0.000187 دلار می باشد

قیمت اینفلیشن کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اینفلیشن کوین روز گذشته برابر با 0.000185 دلار بود

قیمت اینفلیشن کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اینفلیشن کوین نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت اینفلیشن کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اینفلیشن کوین برابر با 0.000184 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اینفلیشن کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000187 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اینفلیشن کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000183 دلار

قیمت اینفلیشن کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینفلیشن کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 0.00021 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 10.95 درصدی یا 0.000023 دلار اینفلیشن کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اینفلیشن کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینفلیشن کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 0.000257 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 27.23  درصدی یا 0.00007 دلار اینفلیشن کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اینفلیشن کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینفلیشن کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.000002 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8,774.09 درصدی یا 0.000185 دلار اینفلیشن کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اینفلیشن کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینفلیشن کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 0.000005 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3,595.65 درصدی یا 0.000182 دلار اینفلیشن کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اینفلیشن کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینفلیشن کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 0.000326 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 42.58 درصدی یا 0.000139 دلار اینفلیشن کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اینفلیشن کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اینفلیشن کوین برابر است با 0.000496 دلار که در تاریخ پنجشنبه 7 اسفند 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اینفلیشن کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اینفلیشن کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.209945 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اینفلیشن کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینفلیشن کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 27.23 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اینفلیشن کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینفلیشن کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8,774.09 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اینفلیشن کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینفلیشن کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  3,595.65 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اینفلیشن کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به اینفلیشن کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 42.58 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینفلیشن کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینفلیشن کوین، 27.23 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینفلیشن کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینفلیشن کوین، 27.23 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینفلیشن کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینفلیشن کوین،  27.23 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینفلیشن کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینفلیشن کوین،  27.23 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینفلیشن کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 38.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینفلیشن کوین،  27.23 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینفلیشن کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینفلیشن کوین،  27.23 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینفلیشن کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینفلیشن کوین،  27.23 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اینفلیشن کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین