اینفنیتی پد

InfinityPad
نرخ فعلی:: 0.063287 1.74
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.063287 1.74

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.063287 1.74

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اینفنیتی پد

در حال حاضر قیمت اینفنیتی پد چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اینفنیتی پد 0.063287 دلار می باشد

قیمت اینفنیتی پد روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اینفنیتی پد روز گذشته برابر با 0.064386 دلار بود

قیمت اینفنیتی پد نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اینفنیتی پد نسبت به روز گذشته 0.0011 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت اینفنیتی پد در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اینفنیتی پد برابر با 0.064207 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اینفنیتی پد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.064634 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اینفنیتی پد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0599 دلار

قیمت اینفنیتی پد نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینفنیتی پد در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.06904 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.33 درصدی یا 0.005753 دلار اینفنیتی پد نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اینفنیتی پد نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینفنیتی پد در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.054397 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 16.34  درصدی یا 0.00889 دلار اینفنیتی پد نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اینفنیتی پد نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینفنیتی پد در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 0.134463 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 52.93 درصدی یا 0.071176 دلار اینفنیتی پد نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اینفنیتی پد نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینفنیتی پد در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 0.134463 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 52.93 درصدی یا 0.071176 دلار اینفنیتی پد نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اینفنیتی پد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اینفنیتی پد در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 0.134463 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 52.93 درصدی یا 0.071176 دلار اینفنیتی پد نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اینفنیتی پد تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اینفنیتی پد برابر است با 0.134463 دلار که در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اینفنیتی پد چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اینفنیتی پد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.435395 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اینفنیتی پد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینفنیتی پد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 16.34 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اینفنیتی پد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینفنیتی پد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 52.93 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اینفنیتی پد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینفنیتی پد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  52.93 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اینفنیتی پد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اینفنیتی پد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 52.93 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینفنیتی پد نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینفنیتی پد، 16.34 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینفنیتی پد نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینفنیتی پد، 16.34 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینفنیتی پد نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینفنیتی پد،  16.34 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینفنیتی پد نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینفنیتی پد،  16.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینفنیتی پد نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینفنیتی پد،  16.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینفنیتی پد نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینفنیتی پد،  16.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اینفنیتی پد نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اینفنیتی پد،  16.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اینفنیتی پد

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین