اینفینیتی اکونومیکس

Infinity Economics
نرخ فعلی:: 0.004876 1.17
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.004876 1.17
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.004876 1.17
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اینفینیتی اکونومیکس در روز جاری

۰۴:۲۸:۵۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.004876 04:28:50 - 0.02% 0.0001 1.17% 0.0001 1.17% 0.0002 -
0.004875 04:08:29 - 0.06% 0.0001 1.19% 0.0001 1.19% 0.0002 -
0.004872 03:28:57 - 0.02% 0.0001 1.25% 0.0001 1.25% 0.0002 -
0.004871 03:23:31 0.0023 92.15% 0.0001 1.27% 0.0001 1.27% 0.0002 -
0.002535 03:08:33 - 0.04% 0.0024 94.60% 0.0024 94.60% 0.0025 -
0.002534 01:28:56 0.0024 93.01% 0.0024 94.67% 0.0024 94.67% 0.0026 -
0.004891 01:23:16 - 0.06% - 0.86% - 0.86% 0.0002 -
0.004888 01:10:59 - 0.02% - 0.92% - 0.92% 0.0002 -
0.004887 01:08:17 - 0.20% - 0.94% - 0.94% 0.0002 -
0.004897 00:49:51 - 0.08% - 0.74% - 0.74% 0.0002 -
0.004893 00:23:21 - 0.82% - 0.82% - 0.82% 0.0002 -
0.004933 00:20:24 - - - - - - 0.0002 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی