شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Incodium

Incodium
نرخ فعلی:: 0.00000350 0
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.00000350 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.00000350 0
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ۲۹ دی

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 - 2020/01/19 1398/10/29
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 24.86% 2020/01/18 1398/10/28
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1.16% 2020/01/08 1398/10/18
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 202.1% 2020/01/07 1398/10/17
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 - 2019/12/15 1398/09/24
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 102.8% 2019/12/14 1398/09/23
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 93.33% 2019/12/13 1398/09/22
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 186.67% 2019/12/12 1398/09/21
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 196.55% 2019/12/11 1398/09/20
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 513.79% 2019/12/10 1398/09/19
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1.69% 2019/12/09 1398/09/18
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 53.39% 2019/12/08 1398/09/17
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 98.65% 2019/12/07 1398/09/16
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1.01% 2019/12/03 1398/09/12
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 52.33% 2019/12/02 1398/09/11
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0.44% 2019/12/01 1398/09/10
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 18.8% 2019/11/30 1398/09/9
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 336.03% 2019/11/15 1398/08/24
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 336.03% 2019/10/01 1398/07/9

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی