آی اف ایکس 24

IFX24
نرخ فعلی:: 0.001819 1.11
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.001819 1.11

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.001819 1.11

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات آی اف ایکس 24

در حال حاضر قیمت آی اف ایکس 24 چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر آی اف ایکس 24 0.001819 دلار می باشد

قیمت آی اف ایکس 24 روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت آی اف ایکس 24 روز گذشته برابر با 0.001811 دلار بود

قیمت آی اف ایکس 24 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت آی اف ایکس 24 نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت آی اف ایکس 24 در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای آی اف ایکس 24 برابر با 0.001796 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آی اف ایکس 24 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001867 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای آی اف ایکس 24 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001782 دلار

قیمت آی اف ایکس 24 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آی اف ایکس 24 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 بهمن 1400  با رقم 0.001764 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.11 درصدی یا 0.000055 دلار آی اف ایکس 24 نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت آی اف ایکس 24 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آی اف ایکس 24 در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 دی 1400  با رقم 0.002365 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 23.08  درصدی یا 0.000546 دلار آی اف ایکس 24 نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت آی اف ایکس 24 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آی اف ایکس 24 در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 0.009092 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 79.99 درصدی یا 0.007273 دلار آی اف ایکس 24 نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت آی اف ایکس 24 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آی اف ایکس 24 در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 7 مرداد 1400  با رقم 0.029214 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 93.77 درصدی یا 0.027395 دلار آی اف ایکس 24 نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت آی اف ایکس 24 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آی اف ایکس 24 در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 10 بهمن 1399  با رقم 0.00334 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 45.54 درصدی یا 0.001521 دلار آی اف ایکس 24 نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت آی اف ایکس 24 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای آی اف ایکس 24 برابر است با 0.166988 دلار که در تاریخ شنبه 22 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در آی اف ایکس 24 چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آی اف ایکس 24 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.895442 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید آی اف ایکس 24 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به آی اف ایکس 24 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 23.08 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در آی اف ایکس 24 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آی اف ایکس 24، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 79.99 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در آی اف ایکس 24 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 7 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به آی اف ایکس 24 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  93.77 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در آی اف ایکس 24 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 10 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به آی اف ایکس 24، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 45.54 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی اف ایکس 24 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.4  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی اف ایکس 24، 23.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی اف ایکس 24 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی اف ایکس 24، 23.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی اف ایکس 24 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی اف ایکس 24،  23.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی اف ایکس 24 نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی اف ایکس 24،  23.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی اف ایکس 24 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی اف ایکس 24،  23.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی اف ایکس 24 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 41.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی اف ایکس 24،  23.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آی اف ایکس 24 نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آی اف ایکس 24،  23.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات آی اف ایکس 24

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین