آیکن / ICON

ICON
نرخ فعلی:: 0.40756 1.47
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.40756 1.47
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.40756 1.47
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۰:۵۳:۱۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.40756 00:53:15 0.0016 0.40% 0.0059 1.47% 0.0062 1.53% 0.0805 -
0.40593 00:52:17 0.0009 0.22% 0.0043 1.07% 0.0045 1.13% 0.0822 -
0.40682 00:51:19 0.0003 0.08% 0.0052 1.29% 0.0054 1.35% 0.0813 -
0.40715 00:50:20 0.0001 0.03% 0.0055 1.37% 0.0058 1.43% 0.081 -
0.40726 00:49:17 0.0003 0.08% 0.0056 1.40% 0.0059 1.46% 0.0808 -
0.40757 00:48:16 0.0004 0.10% 0.0059 1.47% 0.0062 1.54% 0.0805 -
0.40717 00:47:16 0.0016 0.38% 0.0055 1.37% 0.0058 1.44% 0.0809 -
0.40561 00:46:15 0.0009 0.23% 0.004 0.99% 0.0042 1.05% 0.0825 -
0.40468 00:45:17 - 0.01% 0.003 0.75% 0.0033 0.82% 0.0834 -
0.40463 00:44:17 - 0.01% 0.003 0.74% 0.0032 0.80% 0.0835 -
0.4046 00:43:15 0.0003 0.07% 0.003 0.73% 0.0032 0.80% 0.0835 -
0.40433 00:42:17 0.0013 0.33% 0.0027 0.67% 0.0029 0.73% 0.0838 -
0.40302 00:41:17 0.0002 0.06% 0.0014 0.34% 0.0016 0.40% 0.0851 -
0.40326 00:40:21 0.0002 0.04% 0.0016 0.40% 0.0019 0.46% 0.0848 -
0.40344 00:39:16 0.0001 0.02% 0.0018 0.45% 0.002 0.51% 0.0847 -
0.40351 00:38:16 0.0011 0.27% 0.0019 0.46% 0.0021 0.53% 0.0846 -
0.40459 00:37:16 0.001 0.24% 0.0029 0.73% 0.0032 0.79% 0.0835 -
0.40555 00:36:17 0.0003 0.08% 0.0039 0.97% 0.0042 1.03% 0.0826 -
0.40522 00:35:21 - - 0.0036 0.89% 0.0038 0.95% 0.0829 -
0.40521 00:34:15 0.0004 0.10% 0.0036 0.89% 0.0038 0.95% 0.0829 -
0.40563 00:33:15 0.0001 0.04% 0.004 0.99% 0.0042 1.05% 0.0825 -
0.40548 00:31:18 0.001 0.25% 0.0038 0.95% 0.0041 1.02% 0.0826 -
0.40445 00:30:22 0.0001 0.04% 0.0028 0.70% 0.0031 0.76% 0.0837 -
0.4043 00:29:13 0.0004 0.09% 0.0026 0.66% 0.0029 0.72% 0.0838 -
0.40468 00:28:16 0.0005 0.11% 0.003 0.75% 0.0033 0.82% 0.0834 -
0.40514 00:27:17 0.0005 0.12% 0.0035 0.87% 0.0037 0.93% 0.083 -
0.40464 00:26:15 0.0004 0.10% 0.003 0.74% 0.0032 0.81% 0.0835 -
0.40423 00:25:16 0.0003 0.08% 0.0026 0.64% 0.0028 0.71% 0.0839 -
0.40456 00:24:14 0.0008 0.20% 0.0029 0.72% 0.0032 0.79% 0.0835 -
0.40376 00:23:15 0.0003 0.06% 0.0021 0.53% 0.0024 0.59% 0.0843 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی