آیکن / ICON

ICON
نرخ فعلی:: 1.02157 0.26
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.02157 0.26
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.02157 0.26
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۷:۱۴:۳۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.02157 07:14:33 - - 0.0027 0.26% 0.0001 0.01% 0.1484 0.0216
1.02158 07:11:31 0.0008 0.08% 0.0027 0.26% 0.0001 0.01% 0.1484 0.0216
1.02075 07:08:55 0.0008 0.08% 0.0035 0.34% 0.001 0.09% 0.1493 0.0208
1.02154 07:04:33 0.0024 0.23% 0.0027 0.26% 0.0002 0.02% 0.1485 0.0215
1.02392 06:59:26 0.0017 0.17% 0.0003 0.03% 0.0022 0.22% 0.1461 0.0239
1.02222 06:56:35 0.0019 0.18% 0.002 0.20% 0.0005 0.05% 0.1478 0.0222
1.02409 06:53:37 0.0004 0.04% 0.0001 0.01% 0.0024 0.23% 0.1459 0.0241
1.02365 06:50:56 0.001 0.09% 0.0006 0.06% 0.0019 0.19% 0.1464 0.0237
1.0227 06:47:36 0.0022 0.22% 0.0015 0.15% 0.001 0.10% 0.1473 0.0227
1.0205 06:43:46 - - 0.0037 0.37% 0.0012 0.12% 0.1495 0.0205
1.02053 06:40:39 0.0011 0.10% 0.0037 0.36% 0.0012 0.11% 0.1495 0.0205
1.01948 06:37:45 0.0013 0.13% 0.0048 0.47% 0.0022 0.22% 0.1505 0.0195
1.02077 06:34:52 0.0015 0.14% 0.0035 0.34% 0.0009 0.09% 0.1492 0.0208
1.02225 06:31:01 0.001 0.10% 0.002 0.19% 0.0006 0.05% 0.1478 0.0223
1.02121 06:27:42 0.0006 0.05% 0.003 0.30% 0.0005 0.05% 0.1488 0.0212
1.02176 06:23:45 0.0011 0.11% 0.0025 0.24% 0.0001 0.01% 0.1482 0.0218
1.02068 06:20:43 0.0013 0.13% 0.0035 0.35% 0.001 0.10% 0.1493 0.0207
1.02196 06:17:31 0.0001 0.01% 0.0023 0.22% 0.0003 0.03% 0.148 0.022
1.02208 06:14:33 0.0007 0.07% 0.0021 0.21% 0.0004 0.04% 0.1479 0.0221
1.02137 06:10:13 0.0014 0.14% 0.0029 0.28% 0.0003 0.03% 0.1486 0.0214
1.02279 06:04:54 0.0027 0.26% 0.0014 0.14% 0.0011 0.11% 0.1472 0.0228
1.02546 05:59:29 0.0004 0.04% 0.0012 0.12% 0.0038 0.37% 0.1445 0.0255
1.02503 05:56:37 0.0016 0.16% 0.0008 0.08% 0.0033 0.33% 0.145 0.025
1.02342 05:53:31 0.0003 0.03% 0.0008 0.08% 0.0017 0.17% 0.1466 0.0234
1.02369 05:50:51 0.0023 0.23% 0.0005 0.05% 0.002 0.19% 0.1463 0.0237
1.02603 05:47:33 0.0022 0.22% 0.0018 0.18% 0.0043 0.42% 0.144 0.026
1.02379 05:43:46 0.0027 0.26% 0.0004 0.04% 0.0021 0.20% 0.1462 0.0238
1.02113 05:40:42 0.002 0.20% 0.0031 0.30% 0.0006 0.06% 0.1489 0.0211
1.02318 05:37:18 0.0029 0.28% 0.0011 0.10% 0.0015 0.14% 0.1468 0.0232
1.02609 05:33:55 0.0007 0.07% 0.0019 0.18% 0.0044 0.43% 0.1439 0.0261
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی