آیکون

ICON
نرخ فعلی:: 1.31 0.77
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 1.31 0.77

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.31 0.77

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد آیکون

۰۸:۰۱:۲۹
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
آیکون - 0.45 0.7279 0.2707 0.8880 1.0984

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.69 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 52.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.69 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 52.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.69 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 52.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.31 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31%

نقشه پراکنش جغرافیایی آیکون

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی