آیکن / ICON

ICON
نرخ فعلی:: 0.34094 1.33
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.34094 1.33
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.34094 1.33
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۴۳:۰۹

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.34094
بالاترین قیمت روز 0.34144
پایین ترین قیمت روز 0.33395
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.33589
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۵:۴۳:۰۹
نرخ روز گذشته 0.33645
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 1.33%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0045
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
11,558,466 ریال
سکه
11,829,064 ریال
دلار
13,072,481 ریال
یورو
13,087,403 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0487 12.5010% 1399/08/01
یک ماه 0.0723 17.4959% 1399/07/08
شش ماه 0.0502 17.2784% 1399/02/10
یک سال 0.1733 103.3763% 1398/08/07
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.35
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.36
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.37
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.38
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.39
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.42
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.38

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.36
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.36
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.38
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.38
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.41
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.44
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.37

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.32 0.33 0.33 0.32 -
حمایت 2 (S2) 0.33 0.33 0.33 0.32 -
حمایت 1 (S1) 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
نقطه پیوت (PP) 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
مقاومت 1 (R1) 0.34 0.34 0.34 0.33 0.34
مقاومت 2 (R2) 0.34 0.34 0.34 0.34 -
مقاومت 3 (R3) 0.35 0.34 0.35 0.34 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/08/7 0.3564 0.3358 0.3598 0.3358 6.19% 0.0208
1399/08/6 0.3569 0.3559 0.3750 0.3566 0.17% 0.0006
1399/08/5 0.3731 0.3540 0.3786 0.3572 4.45% 0.0159
1399/08/4 0.3785 0.3676 0.3796 0.3731 1.40% 0.0052
1399/08/3 0.3758 0.3714 0.3809 0.3783 0.86% 0.0032
1399/08/2 0.3896 0.3729 0.3901 0.3751 3.89% 0.0146
1399/08/1 0.3777 0.3733 0.3949 0.3897 3.32% 0.0125
1399/07/30 0.3677 0.3629 0.3824 0.3771 2.50% 0.0092
1399/07/29 0.3750 0.3643 0.3796 0.3679 2.13% 0.0078
1399/07/28 0.3878 0.3684 0.3878 0.3758 2.84% 0.0107
1399/07/27 0.3822 0.3799 0.3873 0.3864 1.05% 0.004
1399/07/26 0.3632 0.3630 0.3842 0.3824 5.42% 0.0197
1399/07/25 0.3844 0.3613 0.3846 0.3628 5.96% 0.0216
1399/07/24 0.3874 0.3717 0.3909 0.3844 0.82% 0.0032
1399/07/23 0.4115 0.3864 0.4150 0.3875 6.21% 0.0241
1399/07/22 0.4153 0.4058 0.4289 0.4116 0.52% 0.0021
1399/07/21 0.3982 0.3943 0.4177 0.4137 3.94% 0.0157
1399/07/20 0.3991 0.3924 0.4051 0.3980 0.31% 0.0012
1399/07/19 0.3946 0.3919 0.4132 0.3993 1.11% 0.0044
1399/07/18 0.3803 0.3754 0.4002 0.3949 3.91% 0.0149
1399/07/17 0.3772 0.3647 0.3959 0.3800 0.95% 0.0036
1399/07/16 0.3726 0.3550 0.3849 0.3836 2.59% 0.0097
1399/07/15 0.3973 0.3699 0.4030 0.3740 6.29% 0.0235
1399/07/14 0.4028 0.3906 0.4079 0.3975 1.33% 0.0053
1399/07/13 0.4088 0.3858 0.4133 0.4028 1.33% 0.0053
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.34094 05:43:09 - 0.01% 0.0045 1.33%
0.34096 05:40:11 - 0.01% 0.0045 1.34%
0.34101 05:39:09 0.0001 0.04% 0.0046 1.36%
0.34089 05:38:09 0.0002 0.06% 0.0044 1.32%
0.34109 05:35:10 0.0001 0.04% 0.0046 1.38%
0.34096 05:34:10 0.0002 0.05% 0.0045 1.34%
0.34112 05:33:10 0.0001 0.03% 0.0047 1.39%
0.34101 05:32:10 0.0001 0.03% 0.0046 1.36%
0.34112 05:31:10 - - 0.0047 1.39%
0.34113 05:29:08 - 0.01% 0.0047 1.39%
0.3411 05:28:09 0.0001 0.02% 0.0046 1.38%
0.34116 05:27:08 0.0001 0.03% 0.0047 1.40%
0.34105 05:26:09 0.0002 0.05% 0.0046 1.37%
0.34123 05:25:10 0.0001 0.02% 0.0048 1.42%
0.34115 05:24:09 0.0002 0.07% 0.0047 1.40%
0.3414 05:23:08 - 0.01% 0.0049 1.47%
0.34144 05:22:08 - - 0.005 1.48%
0.34143 05:21:09 0.0004 0.13% 0.005 1.48%
0.341 05:20:10 - 0.01% 0.0046 1.35%
0.34097 05:19:09 0.0001 0.02% 0.0045 1.34%
0.34103 05:18:08 - 0.01% 0.0046 1.36%
0.34108 05:17:09 - 0.01% 0.0046 1.38%
0.34111 05:16:09 0.0001 0.01% 0.0047 1.39%
0.34106 05:15:10 0.0001 0.04% 0.0046 1.37%
0.34119 05:14:09 0.0001 0.03% 0.0047 1.41%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی