آیکن / ICON

ICON
نرخ فعلی:: 0.35615 0.2
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.35615 0.2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.35615 0.2
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۹:۲۳:۱۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.35615
بالاترین قیمت روز 0.36238
پایین ترین قیمت روز 0.3559
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.35686
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۹:۲۳:۱۰
نرخ روز گذشته 0.35686
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.2%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0007
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
11,857,277 ریال
سکه
12,644,688 ریال
دلار
13,652,373 ریال
یورو
14,080,078 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0118 3.2017% 1399/07/29
یک ماه 0.0608 14.5903% 1399/07/06
شش ماه 0.0784 28.2176% 1399/02/08
یک سال 0.1909 115.4959% 1398/08/05
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.37
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.37
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.37
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.38
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.40
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.42
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.38

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.37
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.37
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.38
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.39
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.41
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.44
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.37

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.34 0.35 0.34 0.34 -
حمایت 2 (S2) 0.35 0.35 0.34 0.35 -
حمایت 1 (S1) 0.35 0.35 0.34 0.35 0.35
نقطه پیوت (PP) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
مقاومت 1 (R1) 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35
مقاومت 2 (R2) 0.36 0.36 0.36 0.36 -
مقاومت 3 (R3) 0.36 0.36 0.36 0.36 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/08/5 0.3731 0.3540 0.3786 0.3572 4.45% 0.0159
1399/08/4 0.3785 0.3676 0.3796 0.3731 1.40% 0.0052
1399/08/3 0.3758 0.3714 0.3809 0.3783 0.86% 0.0032
1399/08/2 0.3896 0.3729 0.3901 0.3751 3.89% 0.0146
1399/08/1 0.3777 0.3733 0.3949 0.3897 3.32% 0.0125
1399/07/30 0.3677 0.3629 0.3824 0.3771 2.50% 0.0092
1399/07/29 0.3750 0.3643 0.3796 0.3679 2.13% 0.0078
1399/07/28 0.3878 0.3684 0.3878 0.3758 2.84% 0.0107
1399/07/27 0.3822 0.3799 0.3873 0.3864 1.05% 0.004
1399/07/26 0.3632 0.3630 0.3842 0.3824 5.42% 0.0197
1399/07/25 0.3844 0.3613 0.3846 0.3628 5.96% 0.0216
1399/07/24 0.3874 0.3717 0.3909 0.3844 0.82% 0.0032
1399/07/23 0.4115 0.3864 0.4150 0.3875 6.21% 0.0241
1399/07/22 0.4153 0.4058 0.4289 0.4116 0.52% 0.0021
1399/07/21 0.3982 0.3943 0.4177 0.4137 3.94% 0.0157
1399/07/20 0.3991 0.3924 0.4051 0.3980 0.31% 0.0012
1399/07/19 0.3946 0.3919 0.4132 0.3993 1.11% 0.0044
1399/07/18 0.3803 0.3754 0.4002 0.3949 3.91% 0.0149
1399/07/17 0.3772 0.3647 0.3959 0.3800 0.95% 0.0036
1399/07/16 0.3726 0.3550 0.3849 0.3836 2.59% 0.0097
1399/07/15 0.3973 0.3699 0.4030 0.3740 6.29% 0.0235
1399/07/14 0.4028 0.3906 0.4079 0.3975 1.33% 0.0053
1399/07/13 0.4088 0.3858 0.4133 0.4028 1.52% 0.0061
1399/07/12 0.4182 0.3851 0.4195 0.4089 1.11% 0.0045
1399/07/11 0.4210 0.3827 0.4506 0.4134 1.11% 0.0045
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.35615 09:23:10 0.0001 0.02% 0.0007 0.20%
0.35621 09:22:12 - 0.01% 0.0006 0.18%
0.35619 09:21:13 0.0002 0.05% 0.0007 0.19%
0.35602 09:19:12 - 0.01% 0.0008 0.24%
0.35597 09:18:12 0.0001 0.02% 0.0009 0.25%
0.35591 09:16:12 - - 0.001 0.27%
0.35592 09:15:13 - - 0.0009 0.26%
0.35591 09:14:12 - - 0.001 0.27%
0.35592 09:12:12 - 0.01% 0.0009 0.26%
0.35595 09:11:12 - 0.01% 0.0009 0.26%
0.3559 09:10:13 0.0001 0.02% 0.001 0.27%
0.35597 09:09:11 0.0003 0.07% 0.0009 0.25%
0.35623 09:08:10 - 0.01% 0.0006 0.18%
0.3562 09:07:12 0.0001 0.02% 0.0007 0.19%
0.35627 09:06:13 0.0011 0.31% 0.0006 0.17%
0.35739 09:05:11 0.0003 0.08% 0.0005 0.15%
0.35711 09:04:10 - 0.01% 0.0002 0.07%
0.35706 09:03:12 - 0.01% 0.0002 0.06%
0.35704 09:01:17 - 0.01% 0.0002 0.05%
0.35707 09:00:21 0.0002 0.06% 0.0002 0.06%
0.35729 08:59:10 0.0001 0.02% 0.0004 0.12%
0.35736 08:58:12 0.0001 0.03% 0.0005 0.14%
0.35727 08:57:13 0.0001 0.03% 0.0004 0.11%
0.35738 08:56:10 0.0002 0.06% 0.0005 0.15%
0.35761 08:54:10 0.0001 0.03% 0.0007 0.21%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی